Connect with us

Institucije

U Općini Radoboj za kulturu, socijalu i poljoprivredu osigurano 15.525 eura – udruge javite se

Javni poziv za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga iz područja socijale, kulture i poljoprivrede za 2023 raspisala je Općina Radoboj.

Iz Općine Radoboj pozivaju udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom pozivu da se prijave na financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog poziva.

Ukupna planirana vrijednost natječaja je 15.525 eura, pa je za područje kulture planirano 11.280 eura, za područje socijalne skrbi 2.915, a za poljoprivredu 1330 eura. 

Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 100 eura, a najviši 7.000 eura. Rok za prijavu je do 9. travnja, a dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine.

zip.com.hr 16.03.2023.

Continue Reading

Aktualno