Connect with us

Politika

Načelnik Ban: HNS-ova vijećnica za katastarsku izmjeru je glasala „IZ NEKOG SVOG NEZNANJA”! Ovo je već peta njihova odluka koja nije u skladu s zakonom i propisima, vrijeme je da podnesu ostavke

Nakon prozivanja načelnika Bedekovčine Darka Bana od strane HNS-ove vijećnice vezano uz katastarsku izmjeru k.o. Komor, da nikada nije bio za to da se smanji cijena sufinanciranja katastarske izmjere, načelnik to izričito negira.

– HNS-ova vijećnica u svom priopćenju iznijela je brojne ne istine i laži. Ona dobro zna koliko sam učinio i kako pregovarao da bi za naše mještane osigurao nižu cijenu izmjere. Sada je, ponavljam, ta cijena 37 posto niža, a imamo obećanje da će biti još niža i to uvažena vijećnica zna, ali ona i njezini koalicijski partneri me i dalje napadaju i iznose neistine.

Nije istina da sam odluku o katastarskoj izmjeri donio ja kao načelnik, nego vijećnici, a ja je samo provodim. Podsjetiti ću da je upravo HNS-ova vijećnica, uz HDZ-ove, prva glasala da krenemo u katastarsku izmjeru znajući u tom trenu koliki postotak će mještani morati platiti i po kojoj cijeni. Nakon toga, HNS-ova vijećnica organizira razne peticije protiv katastarske izmjere iznoseći neistine  svojim sumještanima i tražeći da Općina preuzme plaćanje cijelog iznosa katastarske izmjere.

Nakon toga vijećnica je izjavila da je za katastarsku izmjeru glasala, citirat ću: „Iz nekog svog ne znanja”. Vijećnici ne mogu glasati iz svog ne znanja, oni su izabrani da brane interese mještana i za svako vijeće trebaju se pripremiti, jer sve materijale dobivaju unaprijed. Ukoliko vijećnica glasa za odluke iz svog ne znanja, vrijeme je da se makne iz Vijeća, jer ovo je već peta odluka koja nije u skladu s zakonom i propisima i očito je da nije sposobna i dalje sjediti u Vijeću.

Imali smo sastanak u DGU-u gdje je HNS-ova vijećnica bila sa mnom i čula je ravnatelja DGU-a što je rekao, da će se u lipnju ove godine cijena za katastarsku izmjeru još smanjiti. Ali, vijećnici i dalje tjeraju inat i unose nemire među mještane.

Očito ne znaju prava i zakonske odredbe kako se trebaju ponašati u Vijeću i na koji način donositi odluke. Ako nisu za to sposobni, neka podnesu ostavke, neka se maknu i omoguće mještanima da izaberu druge vijećnike koji će ih predstavljati u Vijeću Općine Bedekovčina.  Vijećnik iz redova HDZ-a bio je preko 20-ak godina zaposlenik Općine i ne može reći da ne pozna zakone i propise.

Prozivaju me da ljudi dobivaju ovrhe. Da, dobivaju, ali za komunalnu naknadu koju ne plaćaju, a ne za katastarsku izmjeru.

Općina Bedekovčina radi u tzv. hladnom pogonu zbog odluke o privremenom financiranju, nema novih ugovaranja, javnih natječaja za poduzetnike, poljoprivrednike, udruge, komunalne radove. Nema financiranja novih aktivnosti vezanih uz razvoj školstva i vatrogastva, a sve zbog prijepora oko 3 lipe!

I HDZ-ova vijećnica je poslala Ministarstvu pravosuđa i uprave predstavku da nisam zatražio od Općinskog vijeća da ukloni uočene nedostatke u odnosu na doneseni Proračun i da nisam bio ovlašten donijeti odluku o privremenom financiranju.  Vijećnica je dobila odgovor od Ministarstva, dobio sam ga i ja,  u kojem piše da imam pravo, a ne da moram zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od 8 dana ukloni nedostatke. Ja sam obavijestio predsjednika Vijeća, no, bili su uvjereni da su u pravu. Mišljenja sam da su postali svjesni što nakon ovoga slijedi, a to su izgledni izbori za novo formiranje Vijeća u kojem velika većina sadašnjih vijećnika neće biti izabrana. I zbog toga iznose toliko ne istina i laži.

zip.com.hr 26.01.2024.

Continue Reading

Aktualno