Connect with us

Infrastruktura

PODSJEĆAMO! ŽUC KZŽ objavio Javni poziv za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području županije.

Cilj javnog poziva je potaknuti zainteresirane jedinice lokalne samouprave s područja Krapinsko- zagorske županije čijim se teritorijalnim područjem protežu županijske i lokalne ceste kojima upravlja ŽUC KZŽ da dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje radova koji imaju za cilj pridonijeti dostupnosti odgovarajuće komunalne infrastrukture i povećati sigurnost odvijanja prometa svih sudionika u prometnom procesu.

Financijska sredstva za provedbu sufinanciranja radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije osigurana su Financijskim planom Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu, aktivnost A100005 – Sufinanciranje radova gradovima i općinama u iznosu od 300.000 eura.

Zahtjev za sufinanciranje sa svim potrebnim prilozima šalje se u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, Janka Leskovara 40/1, 49 218 Pregrada, uz naznaku „Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini“.

Rok za podnošenje zahtjeva je 1. srpanj.

Pravodobno pristiglim smatrat će se zahtjevi dostavljeni na adresu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije do 15 sati navedenog dana, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Sve ostale informacije možete pronaći OVDJE!

zip.com.hr 28.06.2024.

Continue Reading

Aktualno