Connect with us

Infrastruktura

Održana konferencija na temu rada UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i Zavoda za prostorno uređenje KZŽ u 2023. godini.

U srijedu, 31. siječnja je u Poslovno-tehnološkom inkubatoru KZŽ u Krapini, održana konferencija za medije na temu rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini.

Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije bavi se izradom i koordinacijom izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine te izradom izvješća o stanju u prostoru, vođenjem informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti, pripremom polazišta za izradu/stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja te pružanjem stručne savjetodavne pomoći u izradi
prostornih planova lokalne razine, izradom PPUO/G, GUP-a i UPU-a od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavljanjem stručno analitičkih poslova iz područja prostornog
uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili Župan kao i drugim poslovima u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda.

Velik dio poslova u 2023. godini bio vezan na aktualnu III. izmjenu i dopunu Prostornog plana KZŽ, za kojeg je utvrđena i obveza izrade strateške procjene IDPPŽ na okoliš i procjene utjecaja Ekološku mrežu. Najveća promjena se odnosi na prometnu mrežu na razini državnih građevina i u željezničke infrastrukture vezano na novi koridor željezničke pruge.

Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje KZŽ napomenula je da što se tiče poslovnih planova uređenja gradova i općina sa prostornim planom KZŽ tijekom 2023. godine, one su se odvijale na prostoru 19 JLS, kroz 19 prostornih planova uređenja grada/općine, 1 generalni urbanistički plan, 4 urbanistička plana i 1 detaljni plan uređenja.

-Procesi izrade poslovnih planova uređenja gradova i općina odvijalo se na području 5 gradova ( Donja Stubica, Krapina, Oroslavje, Zabok, Zlatar) i 14 općina (Bedekovčina, Desinić, Gornja Stubica, Hrašćina, Konjščina, Kraljevec na Sutli, Lobor, Marija Bistrica, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje, Veliko Trgovišće, Zlatar Bistrica, Jesenje, Novi Golubovec), izrada urbanističkih planova na području grada Donja Stubica i grada Krapine te na području općine Marija Bistrica i na razini detaljnog plana na području općine Stubičke Toplice, a vezano na zonu zdravstvenog turizma-pojasnila je Žigman.

Zavod se po nalogu župana Kolara angažira na izradi prostornih planova JLS, tako da se tijekom 2023. izrađivalo 3 planova za općine JesenjeNovi Golubovec i Sveti Križ Začretje.

-Osim tog segmenta, Zavod je u značajnoj mjeri angažiran na poslovima vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja na nacionalnoj razini u okviru kojeg je u obvezi unositi  podatke o svim donesenim dokumentima prostornog uređenja po njihovu donošenju. U okviru te aktivnosti izrađena je odgovarajuća propisana obrada i unos 9 donesenih dokumenta prostornog uređenja. U okviru nacionalnog sustava infrastrukture prostornih podataka, zavodi su zaduženi i za vođenje registra brownfield područjaistaknula je ravnateljica.

Ustanovljen je i registar klizišta prema podacima dostavljenim Zavodu od strane JLS, Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste, te sadrži podatke o ukupno 389 lokacija klizišta.

Za 2024. godinu se planira nastavak izrade III. izmjene i dopune Prostornog plana KZŽ, provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i definiranje prijedloga plana za javnu raspravu te ostali stručno-analitički poslovi.

Što se tiče Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odjel se tijekom prošle godine bavio izdavanjem akata vezanih na prostorno uređenje, graditeljstvo, nekretnine, zaštitu okoliša i prirode, poslove vezane za prenamjenu poljoprivrednih zemljišta u građevinske, kao i poslove vezane uz vođenje registra božićnih drvaca i privremeno poslove vezano za potres.

Pročelnica Gordana Gretić kazala je kako su prihodi od upravnih pristojbi u 2023. godini iznosili oko 155 tisuća eura.

-U području prostornog uređenja i gradnje je zaprimljeno ukupno 4487 predmeta od čega se 1576 predmeta odnosi na upravni postupak, a 2911 neupravnih, a od najznačajnihih projekata bi istaknula izdavanje građevinske dozvole za obnovu kulturnog dobra, dvorca Stubički Golubovec vrijednu 20 milijuna eura pri čemu Županija sudjeluje u obnovi s 10% financijskih sredstava, kao i dogradnja tvornice OMCO Croatia d.o.o. za izgradnju nove proizvodne hale- istaknula je Gretić.

U području zaštite okoliša, prirode i gospodarenja otpadom – ukupno je zaprimljeno 133 predmeta raznih sadržaja, a vezano na rad Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Piškornica“, Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini na ime troškova sufinanciranja redovne djelatnosti društva Piškornica d.o.o. uplatila iznos od 15 tisuća eura, a za kapitalno ulaganje, za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom, uplaćen je iznos od 32.400,00 eura,sukladno planiranoj dinamici, dok je vezano na zahtjeve o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama tijekom 2023. godine izdano 143 rješenja o izvedenom stanju, dok su prihodi u 2023. godini od legalizacije iznosili su 15.051,41 eura.

Župan Željko Kolar istaknuo je da je konačno izdefinirana trasa brze ceste Krapina – Varaždin.

Dok se radovi na Varaždinskoj županiji izvode, mi smo tek definirali trasu i očekujem od ministra Butkovića i Hrvatskih cesta da ubrzaju projektiranje da bi mi barem približno stigli radove koji se odvijaju na području Varaždinske županije jer cesta će biti gotova i bit će na raspolaganju svim građanima sa jedne i druge županije kada će biti gotova čitava dionica- poručio je Kolar, te najavio kako će sada u Prostornom planu upisati i ucrtati sasvim novu dionicu pruge,tzv. Lepoglavsku spojnicu.

-Ona će ići preko Bedekovčine, Poznanovca, Peršavesi direktno na Lepoglavu. To je nešto što sada nismo imali u Prostornom planu, a neke Europske koridore smo već uskladili sa Hrvatskim željeznicama i Hrvatskim cestama, a neke koridore koje smo do sada čuvali su proglašene neperspektivnima od državnih poduzeća, dnosno, dobili smo podatke da ih možemo izbaciti iz prostornih planova te se one neće izvoditi- objasnio je Kolar te kazao kako se Prostorni plan radi određenom dinamikom.

-Njega možete malo ubrzati ili malo usporiti, ne možete napraviti neka posebno velika ubrzanja, jer jednostavno je takva procedura i obim poslova, a mi ćemo pokušati završiti Prostorni plan do kraja godine i donijeti ga na Županijskoj skupštini- rekao je Kolar .

Kazao je i kako im u sustavu nedostaje troje ljudi, a s obzirom na gospodarsku aktivnost na području Krapinsko zagorske županije i na aktivnosti koje oni kao Županija rade, pokušat će se u najkraćem roku ekipirati.

-Znamo da je veliko zanimanje za diplomirane inžinjere građevine koji su i nama potrebni za izdavanje građevinskih dozvola, ali vjerujem da s obzirom na rejting koji ima naša županija što se tiče tog posla da će ljudima biti izazov da rade u takvom timu. Pozivam diplomirane inžinjere građevine i inžinjere građevine da kad raspišemo natječaj da nam se jave i priključe našem timu-pozvao je Kolar te čestitao na stručno obavljenom poslu ravnateljici Žigman i pročelnici Gretić te njihovim ekipama.

tleljak/zip.com.hr 31.01.2024.

Continue Reading

Aktualno