Connect with us

Konferencije ZiP

Žene uključite se u politiku! Okrugli stol “Žene i politika” ovaj utorak u Tuhlju

Okrugli stol organiziramo u suradnji sa Povjerenstvom za ravnopravnost spolova KZŽ i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj, a održat će se u prostoru Kluba mladih u Tuhlju kod Osnovne škole 21. ožujka u 18 sati.

Teme koje će naše sudionice komunicirati aktualne su već godinama. Zašto su u nekim sredinama ljudi manje skloni ženama s političkim ambicijama? Koji su faktori odlučujući da žene pristupe političkoj sceni? Vječno pitanje kvote – za ili protiv? Pozitivni primjeri žena koje su uspješno gradile političke karijere nastojat će barem malo potaknuti žene da se još više uključuju, angažiraju i sudjeluju u kreiranju lokalnih, pa i regionalnih i nacionalnih politika.

Okrugli stol “Žene i politika” u Krapini 2022.

Sudionice u raspravi biti će: Nadica Dreven Budinski HDZ, zastupnica u Saboru, predsjednica ŽO Zajednice žena HDZ-a “Katarina Zrinski” Varaždinske županije, Jasna Petek SDP, zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije, Karolina Juzbašić HNS, potpredsjednica HNS-a, predsjednica Ženske inicijative HNS-a i vijećnica u Vijeću Grada Čakovca, Darinka Sviben HDZ, predsjednica Gradske organizacije HDZ-a Zlatar, Ana Kruhak HDZ, članica Skupštine Krapinsko-zagorske županije, Ljubica Ženski HSU, tajnica Hrvatske stranke umirovljenika KZŽ, Blanka Stipčić Berić nezavisna, načelnica Općine Kraljevec na Sutli, Ksenija Krivec Jurak nezavisna, načelnica Općine Zagorka Sela, Danijela Lončar HNS predsjednica HNS-a Općine Kumrovec i članica predsjedništva HNS-a KZŽ i Snježana Romić SDP, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ.

Participacija žena u najvišem tijelu predstavničke vlasti u zemlji odraz je položaja žena u hrvatskom društvu. Tako danas vidimo i u Hrvatskoj da što je pozicija u hijerarhiji viša, to je rodni jaz izraženiji isto kao i kad se analiziraju podaci o postotku žena na bilo kojim upravljačkim pozicijama u tvrtkama, ne samo u vlasti ili politici. I dalje smo kao društvo izrazito konzervativni, smatra se da je politika „muški posao“, mladim ženama koje imaju obitelj i djecu iznimno je teško baviti se politikom jer to traži angažman 24 sata dnevno.

Okrugli stol “Žene i politika” u Krapini 2022.

Imamo puno problema, ali ključna dva su vrijednosni ii formalni postotak žena u javnom i političkom životu. U sadašnjem sazivu Hrvatskog sabora svega je 19 posto žena, a ni novi hrvatski predsjednik Zoran Milanović nije okružen prevelikim brojem savjetnica: tek su dvije, uz još pet savjetnika. Činjenica je da se zastupljenost žena u Hrvatskom saboru u zadnjih 30 godina nije podigla iznad 25 posto, a danas se Hrvatska nalazi na 97. mjestu svjetske ljestvice zastupljenosti žena u parlamentima, uz Rumunjsku, Honduras, Maroko i Pakistan.

Stoga je i cilj ovih okruglih stolova osnaživanje žena za ulazak u politiku, za još jaču vidljivost i aktivnost i za veću participaciju na najvišim razinama vlasti, a također jedan od ciljeva je jačanje ravnopravnosti spolova i širenje svijesti o jednakim mogućnostima. Vjerujemo da zajedno možemo postići da se kotač ravnopravnosti u participiranju žena u politici i visokim razinama vlasti u RH kreće u željenom smjeru, iako smo svjesne da će to trajati još dugi niz godina.

Snježana Leljak/zip.com.hr 18.03.2023.

Continue Reading

Aktualno