Connect with us

Društvo

Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga

Zlouporaba droga jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema u svijetu.

Za populaciju mladih predstavlja najveći uzrok pobola i smrtnosti u razvijenim i zemljama u razvoju donoseći brojne posljedice poput nezgoda, poremećaja mentalnog zdravlja, kardiovaskularnih i respiratornih bolesti te drugih zdravstvenih i socijalnih problema, poput nezaposlenosti, beskućništva, kriminala, nasilja i smrti. Posebnu opasnost predstavljaju zarazne bolesti hepatitis C i B, HIV, tuberkuloza i druge.

1987. godine, kao izraz svoje odlučnosti u jačanju djelovanja i suradnje u izgradnji društva bez droga, Generalna skupština Ujedinjenih naroda  proglasila 26. lipnja “Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama”. Obilježavanje ovog dana ima za cilj upozoriti svjetsku javnost na sverastući problem zlouporabe droga te pozvati sve aktere na svjetskoj i nacionalnoj razini za aktivno uključivanje u postizanju zajedničkog cilja.

Prema procjenama Ujedinjenih naroda, Ureda za droge, procjenjuje se da 210 milijuna ljudi koristi neku vrstu droge, a 27 milijuna je ovisno o njima. U svijetu je zadnjih pet godina stabilan udio osoba u dobi 15.-64. godine koje zloupotrebljavaju drogu (3,3-6,6%). Na globalnoj razini, najraširenija je zlouporaba kokaina i opijata (opijuma i heroina) čija je godišnja prevalencija među osobama u dobi 15.-64. godine stabilna (0,3-0,4% za kokain odnosno 0,3-0,5% za opijate).

Svaka zajednica ima jedinstveni set problema i okolnosti. Stoga je za uspješno djelovanje na području prevencije zlouporabe droga nužno multisektorsko djelovanje svih zainteresiranih partnera u zajednici: od obitelji, odgojno-obrazovnih ustanova, lokalnih pružatelja zdravstveno-socijalnih usluga, nevladinih organizacija, provoditelja zakona, profesionalaca do donositelja odluka i razvojnih politika.

Radeći zajedno, koristeći i nadograđujući raspoložive resurse (materijalne, ljudske, financijske) postiže se sinergija za učinkovitu intervenciju u zajednici. Ovakav multidisciplinarni pristup osigurava odgovornost svakog sektora društva za svoj udio u rješavanju ovog javnozdravstvenog izazova.

zip.com.hr/zzjzdnz.hr 26.06.2024.

Continue Reading

Aktualno