Connect with us

Institucije

PRIJAVITE SE! Općina Krapinske Toplice raspisala javni poziv za provedbu Programa potpora poljoprivredi na području Općine za 2024. godinu

Općina Krapinske Toplice raspisala je javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti iz Proračuna Općine Krapinske Toplice za provedbu Programa potpora poljoprivredi na području Općine za 2024. godinu, s ciljem unaprjeđenja poljoprivrede na području Općine.

Potpora se dodjeljuje za umjetno osjemenjivanje stoke (krava, junica, krmača), za nabavu trajnih nasada (za podizanje i obnovu trajnih nasada), te za izobrazbu o sigurnom rukovanju pesticidima. Prihvatljivi su samo izdaci za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, odnosno do utroška sredstava u Proračunu Općine za 2024. godinu.

Zahtjevi se podnose neposredno u Općinu ili poštom na adresu: OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE, Antuna Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice s naznakom “Program potpora poljoprivredi za 2024. g. te naznakom za koju mjeru potpore se zahtjev podnosi – MJERA 1 ili MJERA 2 ili MJERA 3”.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 31. prosinca 2024. godine odnosno do utroška sredstava za pojedinu Mjeru Potpore. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, a nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. 

zip.com.hr 28.01.2024.

Continue Reading

Aktualno