Connect with us

Društvo

Nova poljoprivredna redarka za područje Klanjca, Tuhlja i Kraljevca na Sutli

Dana 1. svibnja 2024. s radom je započela Nikolina Švigir Hohnjec, nova poljoprivredna redarka za područje Grada Klanjca i Općina Tuhelj i Kraljevec na Sutli.

Uredovno vrijeme za rad s građanima je svaki ponedjeljak i petak od 8:00 do 14:00 sati u prostorijama Grada Klanjca (za stranke s područja sve tri jedinice lokalne samouprave).

Rad poljoprivredne redarke za područje Grada Klanjca je svaki utorak od 8:00 do 11:00 sati sa strankama, a ostalo vrijeme će provoditi u obilasku terena. Građanke i građani koji su spriječeni ili nisu u mogućnosti doći upućuju se na komunikaciju putem telefona i e-maila.
Kontakt mobitel je 098/903-8397, a e-mail [email protected].

Prvenstvena zadaća poljoprivredne redarke je nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i općinskim odlukama, odnosno poduzimanje mjera radi sprečavanja njegove zakorovljenosti, kontrola održavanja živica i međa, poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala, sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica.

Osim toga, poljoprivredna redarka obavlja poslove vezane uz zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta, provodi mjere i aktivnosti na zaštiti zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, informira o potporama u poljoprivredi i šumarstvu, lovstvu, vinarstvu, stočarstvu i sl.   Također, nadzire provođenje mjera ustanovljenih radi zaštite od erozije, provodi zabranu odnosno obvezu uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području, provodi mjere radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina te vrši nadzor nad adekvatnim korištenjem i uništavanjem biljnih otpadaka, sadnju i održavanje vjetrobranskih pojasa.

Poljoprivredna redarka samostalno donosi rješenja o izvršenju propisa, izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka, te poduzima druge radnje i mjere za koje je ovlaštena.

zip.com.hr 19.05.2024.

Continue Reading

Aktualno