Connect with us

Društvo

Županovo izvješće o radu na Skupštini KZŽ prihvaćeno, a izglasana mu je i veća plaća

Na sjednici Županijske skupštine KZŽ u petak, bila je polugodišnje izvješće o radu župana KZŽ Željka Kolara za razdoblje srpanj – prosinac 2022. godine, a izglasano je i povećanje županove plaće.

Izvješće o radu župana Kolara bilo je jako opsežno, ali ovoga puta nije bilo nikakve rasprave o svemu što je Kolar sa svojim timom napravio u proteklih šest mjeseci, te je Izvješće dobilo potporu većine skupštinara.

Prijedlog povećanja plaća župana za 13 posto i zamjenice župana za 12 posto također je bio na dnevnom redu Skupštine. Plaća župana, uvećana za minuli radi, iznosi 3.615,56 eura, a zamjenice župana, uvećana za minuli rad, iznosi 3.030,40 eura, riječ je o brutto iznosima.

Naglašeno je da od stupanja na dužnost župana 2013. godine do danas, osnovica za obračun plaće župana i zamjenika župana umanjena je tri puta, te je predloženo utvrđenje koeficijenta za obračun plaće župana 5,96 i koeficijenta za obračun plaće zamjenice župana 5,06 uz primjenu osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, koja iznosi 3.890,00 kuna/516,29 eura. Potrebna sredstva za provedbu ove Odluke u iznosu od 11.000 eura osigurana su u Proračunu KZŽ za 2023. godinu.

Prilikom obrazloženja župan je istaknuo: “Trenutno imamo najmanju plaću od svih župana u RH-a. Mogu imati maksimalni koeficijent od 6,42 kao što si je uzela većina mojih kolega župana ali ja sam se odlučio za 5,96. Na ovaj način bruto plaća će mi biti na razini kada sam imao prvu plaću kao župan u srpnju 2013. godine”. – kazao je Kolar koji sad više nije među najlošijima po iznosu plaće.

Na dnevnom redu, između ostalog bila je i Izmjena odluke o izvršavanju Proračuna KZŽ za 2023. godinu. Riječ je bila o Odluci o izvršavanju proračuna KZŽ 2023. u kojoj je navedeno da se župan ovlašćuje na zaključivanje kratkoročnog kredita u obliku revolvinga ili dopuštenja prekoračenja po poslovnom računu do maksimalnog iznosa od 20 milijuna kuna odnosno 2,6 milijuna eura. Radi potrebe za premošćivanjem jaza između dospijeća obveza i priljeva sredstava zbog promjene dinamike izvođenja radova predložena je izmjena iznosa revolving kredita na 4 milijuna eura.

U sklopu dnevnog reda izglasan je i novi ravnatelj ŽUC-a Krapinsko-zagorske županije, a prihvaćena su i Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih za 2022. godinu, Antikorupcijskog povjerenstva, Zagorske razvojne agencije, Poduzetničkog centra KZŽ, Zavoda za prostorno uređenje KZŽ, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KZŽ, kao i izvještaj o stanju vatrogastva.

zip.com.hr 04.03.2023.

Continue Reading

Aktualno