Connect with us

Institucije

Održana 15. sjednica Gradskog vijeća Pregrada

U ponedjeljak, 11. rujna 2023., u Gradskoj je vijećnici u Pregradi održana 15. sjednica Gradskog vijeća kojoj je prisustvovalo devet vijećnika, a rješavalo se 16 točaka dnevnog reda.

Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada za odgojno-obrazovnu 2022./2023. godinu te jednoglasno donijelo Zaključak u usvajanju istog, donijelo jednoglasnu Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, razmotrilo prijedlog i donijelo jednoglasnu Odluku o utvrđivanju pripadnosti Lokalnoj akcijskoj grupi Zagorje-Sutla.

Na dnevnom redu se našlo i razmatranje prijedloga te jednoglasno donošenje Statutarne Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade, razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine i jednoglasno donošenje zaključka o prihvaćanju istog, razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi za područje grada Pregrade, za što su vijećnici također glasali jednoglasno.

Jednoglasno su nakon razmatranja prijedloga donesene i Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli jednokratne potpore za novorođeno dijete, razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o III. Izmjenama i dopunama Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade, dok je Odluka o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području grada Pregrade donesena većinom glasova, uz sedmero za i dvoje suzdržanih. Jednoglasno su se gradski vijećnici izjasnili nakon razmatranja i za prihvaćanje II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Pregrade za 2023. godinu, II. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu i Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Pregrade za realizaciju kapitalnih projekata. Gradsko vijeće grada Pregrade primilo je na znanje i Informaciju tvrtke VIOP kroz Godišnje financijsko izvješća o poslovanju za 2022. godinu Revizorskog izvješća za 2022. godinu.

Kao zadnja točka pod razno kao teme spomenulo se pronalaženje rješenja za pronalazak defektologa za obrazovno-odgojne ustanove u Pregradi te su svi pozvani još jednom da se pridruže u ovogodišnjoj 53. manifestaciji Branje grojzdja Pregrada.

zip.com.hr 13.09.2023

Continue Reading

Aktualno