Connect with us

Društvo

Aktualni sat na 17. skupštini KZŽ

U srijedu, 22. svibnja 2024. godine, prije samog održavanja 17. sjednica Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, održan je aktualni sat gdje je prisustvovalo 27 vijećnika i vijećnica.

Na početku skrenuta pozornost na Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode gdje je ravnateljica JU za upravljanje zaštićenim dijelovima KZŽ Dijana Hršak održala kratak govor o bioraznolikosti, a prikazan je i film.

Nezavisni vijećnik Viktor Šimunić pitao je koliko škola je prijavljeno na natječaj za rekonstrukcije te za koliko njih je dobivena suglasnosti?

Župan Željko Kolar kazao je kako predano 13 zahtijeva za cjelodnevnu nastavu i još osam zahtijeva gdje su predviđali da zbog stanja određenih škola je bolje da se kompletno sruše.

-Uglavnom od 21 zahtjeva, dobili smo tri rješenja. Prvo je bio Centar za odgoj i obrazovanje u Krapinskim Toplicama, drugo je bilo Brestovec Orehovečki, a treće je Oroslavje koje je stiglo prije par dana- rekao je Kolar te istaknuo kako je za Krapinske Toplice i Brestove Orehovečki vrlo jasno objašnjeno koji postotak se prizna za sufinanciranje, dok s Oroslavjem to nije slučaj.
-Vrlo je jasno što se tiče sportske dvorane, ona je priznata 52 %, ostatak ćemo morati financirati sami. Imamo sporazum Grada Oroslavja i KZŽ da ćemo razliku financirati 50-50. Takav sporazum imamo sa još nekim gradovima i općinama na području KZŽ-rekao je te istaknuo kako će se pokušati ispregovarati produženje roka kako bi čim više škola imalo priliku poslati zahtjeve.

Romeo Vincelj, nezavisni vijećnik upitao je može li se Županija, ali i same općine i gradovi više angažirati oko financiranja, ali i ostale pomoći prema drugim sportovima koji su više rekreativnog karaktera na području Zagorja?

Župan Kolar potvrdio je kako ima sve više trekkova na području županije, ali kako su oni uglavnom vezani uz obilježavanja dana grada ili općina.
-Ima stvarno krasnih manifestacija, mi smo se uključili u sufinanciranje ili pomaganje pojedinih evenata koji su nas to tražili-rekao je Kolar te pojasnio kako je moguće otvoriti posebnu proračunsku stavku kako bi se odobrila sredstva za pomoć samo za trekkove, no da to ovisi o financijskom prostoru.
-Mi ćemo gurati istovremeno četiri investicije koje će biti teške oko 18 milijuna eura i morat ćemo biti mađioničari kako ćemo složiti proračun za iduće dvije ili tri godine, ali u svakom slučaju, naša podrška obilježavanjima takvih stvari ne izostaje-rekao je te istaknuo kako će pokušati realizirati prijedlog.

Davor Kljak(HNS reformisti) upitao je da li Županija može pravno i financijski uskočiti i riješiti poneke probleme isplate poljoprivrednih poticaja s obzirom da ljudi koji su po pravilniku razriješili sve svoje dužnosti ne mogu doći do poticaja iz razloga što je Ministarstvom poljoprivrede donesena odluka da nisu u roku od 72 sata odjavili svoju stoku što u praksi nije istina.

Župan Željko Kolar je odgovorio kako županija nema nadležnosti nad time, no pokušat će pronaći rješenje.
-Mi ćemo postaviti pitanje Resornom ministarstvu da vidimo da li stvarno postoji taj problem i što možemo napraviti da se on riješi. Činjenica jest da poticaji za 2023. godinu nisu isplaćeni. Ono što ja mogu reći da što se tiče mjera ruralnog razvoja koje ima KZŽ, natječaji su svi provedeni i svima je sve isplaćeno-rekao je župan te istaknuo kako će se problem pokušati riješiti u najkraćem mogućem vremenu.

Vladimir Pleško(HDZ) postavio je pitanja tko upravlja aerodromom Krapinsko-zagorske županije te se dotaknuo problema suživota lokalnih društvenih organizacija i onih koji se koriste aerodromom.

Župan Kolar odgovorio je kako na aerodromu postoji kućni red te zna za ono što se na aerodromu dešava i kako često prisustvuje sastancima kako bi se riješili problemi aerodroma.

-Mi imamo aerodrom koji ima sve dozvole i koji ima perspektivu. Idući tjedan u ponedjeljak ćemo imati u Zaboku sastanak vezano uz to kako da povećamo promet na samom aerodromu, ali da vidimo kako bi napravili upravljanje aerodromom, a da on radi svaki dan. Da bi to napravili, o tome ne može voditi brigu jedan čovjek, nego o tome mora brigu voditi troje ljudi- rekao je te istaknu da ako nemate ulaganja u aerodrom, u izgradnju infrastrukture, onda ne možete od njega previše ni očekivati.

-Ono što je sigurno je to da Županija to sama ne može isfinancirati i zato smo u potrebi sa strateškim partnerom- rekao je Kolar, a dotaknuo se i prijedloga da se na aerodrom uvede mogućnost punjenja goriva.

-Isto tako je jasno da mi na aerodromu nemamo mogućnost punjenja goriva, osim ako se unaprijed to ne dogovori da se onda dostavi cisterna. Mi smo napravili projekat fa napravimo podzemni bazen za cisternu za puniti, a isto tako smo razgovarali sa lokalnim vatrogasnim društvom, da li je to moguće ishoditi, ali naravno, onda je poseban režim, ako na aerodromu imate točenje goriva, morate imati čitavo vrijeme i vatrogasnu službu na aerodromu. Tako da tu ima puno izazova, ali mogu reći da se bavimo aerodromom i da tražimo najbolje rješenje-pojasnio je župan.

Zoran Gregurović (HDZ), na početku je pohvalio što je napokon korigirana cijena sportske dvorane Srednje škole Krapina, no pitao je što je sa podzemnom garažom sportske dvorane čija je legalizacija krenula prije četiri godine, da li će se to riješiti, te da li mogu dobiti više informacija o projektu “Stubaki” koji se godinama odugovlači, u kojoj je fazi taj projekt.

Kolar je zahvalio na pohvalama, a što se tiče podzemne garaže vjeruje da će se do kraja godine staviti u funkciju.

-S obzirom da je već trebala biti izmjena vlasnika zemljišta koji moramo otkupiti da bi podzemna garaža mogla funkcionirati, rješavamo te detalje i dokumentacija je predana Vama u Grad što znate, zato to i pitate, i vjerujem da ćemo to do kraja godine staviti u funkciju- rekao je Kolar, dodavši da što se tiče projekta “Stubaki”, to je opširna tema, pa je predložio da odgovori u pisanom obliku u roku od mjesec dana.

mstužić/zip.com.hr 22.05.2024.

Continue Reading

Aktualno