Connect with us

Društvo

Aktualac na 12. Skupštini KZŽ brzo završio

Vijećnička pitanja na aktualnom satu Županijske skupštine KZŽ u Krapini u ponedjeljak, 03. travnja 2023. 

Danas su vijećnice i vijećnici pripremili šest pitanja za župana Kolara za današnji aktualni sat.

Ana Kruhak (HDZ) pitala je vezano za kašnjenje radova u Tugonici zbog kojih je ovaj vikend bio i mirni prosvjed, a radovi kasne već godinu dana. Župan Kolar odgovorio je da pitanje nije upućeno na pravu adresu, da je investitor Zagorski vodovod zajedno sa Hrvatskim vodama, vlasnici Zagorskog vodovoda u gradovi i općine u KZŽ i da Županija nema nikakve nadležnosti.

Romeo Vincelj (nezavisni) uz čestitke na 20. obljetnici Doma zdravlja KZŽ, pitao je vezano za cestu prema Domu zdravlja u Krapini, zadnji odgovor dobio je prije 1,5 godinu od župana Kolara i gradonačelnika Gregurovića, pa ga zanima da li će to biti riješeno u dogledno vrijeme jer je u pitanju 200 metara ceste po kojoj svaki dan prolaze vozila hitne pomoći. Župan Kolar odgovorio je da zaista on i gradonačelnik Krapine, koja je sjedište Županije, dobro surađuju jer bez dobre suradnje nema prosperiteta. U dogovoru Grad Krapina je to planirala u natječaju za uređenje nerazvrstanih sredstva, sklopljen je već ugovor sa izvođačem i to bi trebalo biti riješeno u skorije vrijeme.

Laura Cajhen (HDZ) da li Županija razmišlja da preuzme dio troškova vrtića na sebe, župan Kolar odgovorio je da ne jer nema financijskih potencijala za sufinanciranje. Također je kazao da smo sigurno županija koja daje najveći broj stipendija, ali da zasada nema nikakvih mogućnosti za subvencioniranje vrtića.

Vladimir Pleško (HDZ) pitao je vezano za Regionalni centar kompetentnosti koji je u ingerenciji županije. Početna cijena bila je 35 milijuna kuna, zanima se kakva je današnja situacija i kakvi su predviđeni ukupni troškovi za izgradnju, koliko je do sad već odrađeno, da li je to možda preskupi projekat i da li će planirani završetak biti početak rujna 2023 kako je najavljeno. Kolar je odgovorio da bi morao imati sat vremena za pojašnjenje, a kako nema toliko na raspolaganju, poslati će odgovor vijećniku u pismenom obliku.

Zoran Gregurović (HDZ) pitao je vezano za projekt u Stubičkim Toplicama gdje je prije 10-15 godina ustupljeno više od 30.000 m2 zemljišta gospodinu Andabaku. Bilo je govora da gospodin Andabak izlazi iz turističkog biznisa, a to nije točno jer je i dalje u tom biznisu. Moje je pitanje što je s tim, da li je projekat prijavljen na natječaj Ministarstva turizma i na koji? Ako nije prijavljeno, zašto nije prijavljeno i što će biti s tim zemljištem? Župan Kolar je odgovorio da je projekat prijavljen na Ministarstvo turizma, a ostalo će odgovoriti pismenim putem.

Davor Kljak (HNS reformisti) zanimaju ga radovi koje pokriva Županijska uprava za ceste, ove godine se planira preko 60 km asfaltiranja cesta putem EU fondova, preko 50 km se planira putem kredita iz redovnog proračuna, nešto uz subvencije pa želi osvrt župana na to. Kolar je odgovorio da je potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva gospodin Bačić bio u petak u posjetu Županiji i da je odobrena nova alokacija od 12 milijuna i 627 tisuća eura iz Fonda solidarnosti te pojasnio na koji način tko sudjeluje, radovi i nabave su u tijeku i radi se redovna analiza i sva pojašnjenja dostavit će vijećnicama i vijećnicima u pisanom obliku.

sleljak/zip.com.hr 03.04.2023.

Continue Reading

Aktualno