Connect with us

Obrazovanje

Projekt “Težimo izvrsnosti” – učenici biraju i svoje slobodno vrijeme poklanjaju onome što ih interesira

U Osnovnoj školi Bedekovčina započela je u četvrtak ovogodišnja realizacija projekta „Težimo izvrsnosti 7“ u kojoj učenici kroz različite metode razviti svoje interese, kreativnost i kompetencije.

Sam je projekt osmišljen i realiziran 2016. godine kroz inicijativu djelatnika, učitelja i ravnatelja OŠ Bedekovčina, a sve kako bi potaknuli učenike na razvijanje trajnih kompetencija, s naglaskom na logičko promišljanje, zaključivanje i rješavanje problemskih situacija. Krajnji cilj projekta je poticanje i razvijanje motivacije, kreativnosti te pružanje učenicima čim više mogućnosti za stjecanje novih znanja, vještina kao i formiranja stavova i vrijednosti za budući život.

Projekt se provodi svake godine od travnja do srpnja te zainteresirani, talentirani, motivirani i daroviti učenici razredne i predmetne nastave uz mentorsko vođenje učitelja OŠ Bedekovčina, obrađuju nastavne sadržaje primjenjujući nove i različite nastavne oblike i strategije. Neke od metoda su radno – istraživačka interaktivna nastava, integrirana terenska i učionička nastava, problemski i projektno usmjerena nastava, mentorski rad, suradničko učenje i vršnjačko poučavanje.

Ovogodišnji je partner u projektu Institut Ruđer Bošković iz Zagreba, čiji će znanstvenici tijekom svibnja ili lipnja održati radionice za učenike-polaznike projekta u OŠ Bedekovčina, a učenici će posjetiti i sam Institut Ruđer Bošković. Radionice će se održavati tijekom proljetnog odmora učenika te subotama, u trajanju od 2 do 3 nastavna sata po pojedinoj radionici po jednom terminu.

Također će se provoditi aktivno sudjelovanje u različitim aktivnostima i radionicama 3. KAMP-a OŠ Bedekovčina, koji će se u trajanju od 3 dana i 2 noći održati nakon završetka nastavne godine, od 8. do 10. srpnja. Neki od vanjskih suradnika, koji će obogatiti sam program su i Savez izviđača Hrvatske, Udruga Čudesna šuma te Park znanosti.

U projekt je uključeno 87 učenika s kojima će raditi 8 učitelja i stručnih suradnika OŠ Bedekovčina na ukupno 5 radionica: Abeceda znanosti: Prirodoslovlje: Tema: ”Staništa (ekologija)”, voditeljica/mentorica Danijela Paradi; Abeceda znanosti: Fizika: Tema: ”Pokusi s vakuumom“, voditeljica/mentorica Ivana Severin; Abeceda znanosti: Matematika: Tema: ”Geometrijski grad; Simetrije; Izgradnja kuće’, voditeljica/mentorica Valentina Tisanić; Abeceda znanosti: Tema: ”Put oko svijeta”, voditeljice/mentorice Jadranka Krušelj, Darinka Svečnjak i Maja Čehulić; Abeceda znanosti: Tema: ”Čovjek – to sam ja“, voditeljice/mentorice Mirela Juras i Lorena Videk. Koordinatorica projekta je socijalna pedagoginja Marta Kokolić, a kroz sve navedene aktivnosti planira se odraditi oko 90 projektnih sati.

Projekt financira Općina Bedekovčina, a dio sredstava osiguran je preko MZO-a. Sam je projekt zadovoljio uvjete za financiranje prema Pozivu za financiranje projekta rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2022./2023.

– Rad s učenicima zahtjeva puno veću pripremljenost i pripremu nego standardni oblici nastave. Moraju se osmisliti kurikulumi, naći vrijeme, sredstva. Osmislili smo to da imamo radno istraživačku problemsku koncipiranu nastavu s uvođenjem nastavnih strategija i oblika rada i metoda u učionice i na terenu, potičući kritičko razmišljanje kod učenika, motivirajući ih da stalno postavljaju pitanje zašto – naglasio je ravnatelj Ivan Paradi  kako prenosi www.zagorje.com .

zip.com.hr / Izvor: zagorje.com 14.04.2023.

Continue Reading

Aktualno