Društvo

Otvorenje izložbe “Nasljeđe za budućnost i revitalizacija tradicijskih vještina i završetak “Međunarodne umjetničke kolonije” u Kumrovcu

Danas je u Muzeju „Staro selo“ Kumrovec otvorena gostujuća izložba Muzeja „Staro selo“ Sirogojno pod nazivom Nasljeđe za budućnost i revitalizacija tradicijskih vještina. Izložba je rezultat međumuzejske i međunarodne suradnje dva muzeja na otvorenom koji surađuju već duži niz godina.

Putem izložbe Nasljeđe za budućnost i revitalizacija tradicijskih vještina, video materijala i publikacije koja čini njen prateći dio, autorica Snežana Tomić, etnologinja, muzejska savjetnica Muzeja na otvorenom ,,Staro selo” u Sirogojnu, na osnovu građe prikupljene tijekom terenskih istraživanja i iskustva stečenog u suradnji sa lokalnim zajednicama, prezentira i promovira tradiciju znanja i vještina, kulturno nasljeđe koje predstavlja osnovu za razvoj lokalnih zajednica i jačanje lokalnog identiteta.

Osim izložbe, danas je u Kumrovcu kod hostela zatvorena “Međunarodna umjetnička kolonija” koja je trajala od 14 rujna 2023.

Ova kolonija u organizaciji Udruge Inicijativa za razvoj Kumrovca svake godine privlači sve više umjetnika, a njihove radove/likove izrađene od drveta izložiti ćemo u Park šumi Dubrava uz postojeće likove iz bajke. Dok ćemo slike izložiti na izložbi u Centru za posjetitelje.

zip.com.hr/kumrovec.hr 16.09.2023.

Aktualno

Exit mobile version