Connect with us

Aktivizam

Međunarodni je dan žena i djevojaka u znanosti

Postizanje ravnopravnosti spolova gotovo je univerzalno prepoznato kao izuzetno važan i zahtjevan podvig.

S namjerom ostvarenja ravnopravnosti spolova, a posebno s ciljem prepoznavanja temeljne uloge žena i djevojaka u STEM područjima znanosti, 11. veljače je odlukom Opće skupštine Ujedinjenih naroda proglašen Međunarodnim danom žena i djevojaka u znanosti.

Cilj je ovog obilježavanja potaknuti što više žena i djevojaka na uključivanje u znanost, promovirati razvoj karijere u znanosti i povećati svijest o doprinosu žena u znanosti. Povodom šeste godine obilježavanja prepoznajmo doprinos žena i djevojaka u hrvatskoj znanosti kroz podatke koje su prikupili Hrvatski zavod za statistiku i Hrvatska zaklada za znanost.

U akademskoj godini 2018./2019. studenti upisani na visoka učilišta bili su pretežito ženskog spola (57,1 %). U STEM područjima znanosti zastupljenost žena je u pravilu zadovoljavajuće visoka, s iznimkom tehničkih znanosti, gdje je zastupljenost žena u akademskoj godini 2018./2019. iznosila 27,5 %. Ova statistika je zoran prikaz da usprkos poboljšanju položaja i poticanju sudjelovanja žena i djevojaka u znanosti njihova ravnomjerna zastupljenost u znanosti ostaje relevantno društveno pitanje.

Prioritet Zaklade oduvijek je bilo osiguravanje jednakosti svih istraživača, bez obzira na spol, dob, područje istraživanja ili organizaciju zaposlenja. Što se tiče spolne strukture voditelja Zakladinih projekata, ravnoteža je vidljiva. Od 585 projekata financiranih na posljednjih pet natječaja za istraživačke i uspostavne istraživačke projekte (2016. – 2019.), njih 285 (48,7 %) vode znanstvenice. Slično kao i Državni zavod za statistiku, Zaklada bilježi najmanji broj voditeljica projekata u području tehničkih znanosti.

U domeni izobrazbe novih doktora znanosti, mlade znanstvenice uživaju nešto veću zastupljenost nego njihovi muški kolege. U okviru rokova DOK-2018-01 i DOK-2018-09 ukupno je zaposleno 336 mladih istraživača, od čega je 196 doktorandica. Ovaj podatak koji bilježi Zaklada odraz je državnog trenda koji od 1980-tih prikazuje rast postotka žena koje postižu titule magistra i sveučilišnih specijalista. Istodobno, od 2000-tih spolna raspodjela je gotovo ujednačena za žene i muškarce koji su stekli naziv doktor znanosti.

Ovdje iznesene brojke daju optimističnu perspektivu što se tiče položaja žena u znanosti u Republici Hrvatskoj, ali pitanje ravnopravnosti daleko je složenije. Svakako postoji potreba za kvalitativnim istraživanjima koja će dati potpuniju sliku položaja žena u znanosti u Republici Hrvatskoj.

-Danas, kada se obilježava Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti, pozivamo vas da i vi sudjelujete u promoviranju ravnopravnosti žena u znanosti, ali i u drugim sferama, a našim znanstvenicama želimo svaki uspjeh na profesionalnom planu-poručuju iz HRZZ-a.

zip.com.hr/hrzz.hr

Continue Reading

Aktualno