Connect with us

Institucije

U Pregradi izglasan rekordan proračun u iznosu od gotovo 14,1 milijuna eura

U ponedjeljak, 18. lipnja 2024. je u Gradskoj vijećnici u Pregradi održana 21. sjednica Gradskog vijeća kojoj je prisustvovalo devet vijećnika, dok je odsutno bilo njih četvero.

Sve odluke donijete su jednoglasno. Pred vijećnicima se našlo 17 točaka dnevnog reda, a nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, Gradsko vijeće razmotrilo je  prijedlog i donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti Glazbenoj školi Pregrada na prijedlog Statuta Glazbene škole Pregrada, a potom je potvrdilo je izvješće o radu i financijsko izvješće za 2023. godinu Gradskog društva Crvenog križa i Vatrogasne zajednice Grada Pregrade, kao i izvješće zapovjednika Vatrogasne zajednice.

Nadalje je usvojeno Izvješće o radu i financijsko izvješće Niskogradnje d.o.o., za 2023. godinu te su donijete Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća, uporabi i raspoređivanju dobiti te razrješnica Upravi i Nadzornom odboru.

Usvojen je prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu u rekordnom iznosu od 14.091.490,58 eura. Ove izmjene i dopune obuhvaćaju ostvarena sredstva EU pomoći putem natječaja „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ Grupa 2 (referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I1.01) kojim je Gradu Pregradi odobreno 4.236.339,74 eura za projekt izgradnje biološkog bazena.

Također, obuhvaćeno je i povećanje primitaka od zaduživanja u iznosu 1.540.000,00 EUR. Navedeno se odnosi na povećanje primitaka od zaduživanja u iznosu od 300.000,00 EUR radi otkupa nekretnina EMKA te u iznosu od 1.600.000,00 EUR za provedbu projekta Izgradnja područnog objekta dječjeg vrtića za koji je u tijeku pregled i ocjena ponuda u postupku Javne nabave te, ukoliko ne bude žalbi u postupku,  uskoro se očekuje odabir izvođača kao i početak radova na izgradnji. Rok za završetak radova na izgradnji je 6 mjeseci, a radova opremanja 2 mjeseca.

Izmjenama i dopunama obuhvaćena su i sredstva za povećanje plaća djelatnicima vrtića sukladno potpisanom Kolektivnom ugovoru kao i neke manje izmjene u redovnom poslovanju Muzeja, Knjižnice i Pučkog otvorenog učilišta.

Među ostalim odlukama, Gradsko vijeće donijelo je suglasnost Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada na zapošljavanje na neodređeno od 1.9.2024. i to stručnog suradnika – pedagoga i spremačice na puno radno vrijeme te zdravstvenog voditelja i kuharice na nepuno radno vrijeme, kao i dva pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju na određeno u razdoblju od 1.9.2024. – 31.8.2025. 

Također, sukladno odobrenim zapošljavanima donijeta je odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, ali i Izmjene i dopune Plana upisa djece u Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada u pedagoškoj 2024./2025. pedagoškoj godini čime će se u vrtić moći upisati dodatno još jedanaestero djece uz već osamnaestero koji su primljeni putem provedenog Natječaja za upis kako bi se primio što veći broj djece s liste čekanja. 

Vijećnici i vijećnice donijeli su i Odluke o proglašenju sljedećih nerazvrstanih cesta javnim dobrom: B-2.4 Odvojak IV – Milan Vnuk – Kolenko, P-53.1 Ž2151 -Odvojak I – Pasarić, P-21 D206 – Ulica Dobrava, Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – Javno parkiralište Kolarija te Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na kčbr. 1931/35 k.o. Pregrada.

Na kraju je prisutne članove Gradskog vijeća pozdravio direktor Zagorskog vodovoda, te ih upoznao o statusu projekata Izgradnje sustava odvodnje Pregrada i planiranim aktivnostima na  poboljšanju funkcioniranja sustava vodoopskrbe na području Grada Pregrade.

Također je iznio obavijest o donošenju nove Odluke o cijeni vodnih usluga i naknadi za razvoj koju donosi Skupština Zagorskog vodovoda na svojoj idućoj skupštini. Napomenuo je kako cijena vodnih usluga i naknade za razvoj podliježe kontroli Vijeća za vodne usluge te da se ista izračunava sukladno Zakonu o vodnim uslugama NN broj 66/19) te Vladinoj Uredbi o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga (NN  broj 70/23) koja jasno propisuje metodologiju za određivanje cijene vodnih usluga i način određivanja visine naknade za razvoj, njezin obračun i plaćanje.

Odluke i Zaključke s 21. sjednice Gradskog vijeća možete pronaći na poveznici OVDJE.

zip.com.hr 18.06.2024.

Continue Reading

Aktualno