Connect with us

Infrastruktura

Općini Gornja Stubica odobrena sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta

Ovih dana Općina Gornja Stubica dobila je Obavijest Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da su joj odobrena bespovratna sredstva za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Gornja Stubica“ u najvišem dopuštenom iznosu od 651.871,12 EUR, odnosno 84,99% ukupno prihvatljivih troškova.

Reciklažno dvorište graditi će se unutar Poslovne zone Gornja Stubica na k.č.br. 457/8, k.o. Donja Stubica koja ima površinu od 2.331,0 m2. Reciklažno dvorište planira se urediti kao kružni tok u sjeverozapadnom dijelu parcele. Sastojati će se od poslovnog kontejnera zajedno s vagom, dva parkirališta te potrebnom opremom ( kontejneri, posude…) za prikupljanje otpada.

zip.com.hr 28.01.2024.

Continue Reading

Aktualno