Connect with us

Institucije

Općina Kraljevec na Sutli “Sigurno mjesto za žene”

Općinsko vijeće Općine Kraljevec na Sutli na sjednici dana 13. rujna 2023. usvojilo je Rezoluciju o proglašenju Općine Kraljevec na Sutli sigurnim mjestom za žene.

Pogledajte oko sebe, ako vidite dvije žene u svojoj blizini, jedna od njih pretrpjela je ili će pretrpjeti seksualno uznemiravanje. Ako vidite tri žene, jedna od njih je žrtva nasilja. Statistika je neumoljiva i kaže kako svaka druga žena u Europskoj uniji doživi neke oblike seksualnog uznemiravanja, a svaka treća žena doživi fizičko ili seksualno nasilje. Prošle godine, 2022., u Hrvatskoj je nasilje nad ženama poraslo za 25 posto u odnosu na godinu ranije, a već od 2020., od početka COVID-19 pandemije, fizičko i emocionalno nasilje je značajno povećano u cijeloj Europskoj uniji.

Usvajanjem rezolucije „Sigurno mjesto za žene“ („Safe place for women“), lokalne jedinice se, između ostaloga, obvezuju da će reagirati i pružiti pomoć žrtvama fizičkog nasilja, provoditi edukativne sadržaje, raditi na prevenciji i oštro osuditi bilo kakav diskriminirajući javni diskurs (društvene mreže, istupi u medijima, na ulici) prema ženama, djevojkama i djevojčicama.

Cilj Rezolucije je promotivnim, edukativnim i drugim aktivnostima, spriječiti svaki oblik diskriminatornog i nasilnog ponašanja prema ženama.

zip.com.hr 18.09.2023.

Continue Reading

Aktualno