Connect with us

Institucije

Općina Jesenje poziva Udruge da dostave izvješća o realizaciji financiranih projekata/programa u 2023. godini

Općina Jesenje poziva Udruge da dostave izvješća o realizaciji financiranih projekata/programa u 2023. godini.

Obavještavaju se Udruge koje su putem objavljenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Jesenje u 2023. godini, ostvarile sredstva za financiranje prijavljenih projekata /programa u 2022. godini da su temeljem točke VI. potpisanog Ugovora o financiranju, dužne u roku od 30 dana od završetka projekta/programa podnijeti izvješće o realizaciji istih.

Izvješće se podnosi na obrascima koje možete naći OVDJE.

zip.com.hr 16.01.2024.

Continue Reading

Aktualno