Connect with us

Infrastruktura

Ministar regionalnog razvoja i fondova EU Šime Erlić u službenom posjetu Gradu Krapini

Danas, 11. svibnja, u Grad Krapinu u službeni posjet stigao je ministar regionalnog razvoja i fondova EU, Šime Erlić.

U utorak, 16. svibnja, u Zagrebu će se dodjeljivati odluke o financiranju novih ITU gradova i urbanih područja i Grad Krapina je na listi gradova koja će ostvariti pravo na ta sredstva.

Što je to ITU mehanizam? Radi se o mehanizmu integriranih teritorijalnih ulaganja koji je prvi puta na razini EU uveden u prošlom razdoblju 2014.-2020., a koji za cilj ima ulaganje sredstava u aktivnosti kojima se jača uloga gradova i njihovih funkcionalnih urbanih područja. Mjere održivog urbanoga razvoja putem ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Upravljačko tijelo za Operativni program Konkurentnost i kohezija i Koordinacijsko tijelo za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačkim tijelom za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Gradonačelnik Grada Krapine, Zoran Gregurović kazao je da je ITU mehanizam vrlo važan za Grad kao i za susjedne Općine, Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj. Kazao je kako su ušli u ITU mehanizam sukladno smjernicama Ministarstva regionalnog razvoja, pokrenuli procedure, od izrade strategije razvoja urbanog područja, od baze projekata koji će sad morati svesti u one okvire koji su im najbitniji i zadovoljavaju propisane uvjete. 

-ITU mehanizam je izuzetno bitan, možda se nekome ne čine 13,5 milijuna eura kao jako velika sredstva, ali to je 0,5 milijuna eura više nego što smo imali dosad i toga moramo biti svjesni, i normalno da u određenom razdoblju koje je pred nama će nam to sigurno biti vrlo bitno– rekao je Gregurović te dodao da će se naravno i dalje javljati na natječaje koji su za njih bitni.

-Što se tiče Grada Krapine, mi smo se fokusirali na nekoliko bitnih sastavnica i projekata, dakle mi ne možemo tu pojedinačne infrastrukturne projekte kandidirati, to moraju biti projekti koji imaju utjecaja i na cijelo ITU područje koji su, dakle, u određenom dijelu multifunkcionalni, a sigurno jedno od najvažnijih stvari koje bi htjeli urediti, to je Sportsko rekreacijski centar u Podgori rekao je Gregurović, te dodao da su tu sigurno i uređenje središnjeg Gradskog parka, Srednja škola Krapina, Gradska knjižnica Krapina, Kino Krapina, Pučko učilište Krapina i Sud, pošto su sve to ustanove koje ne koriste samo građani sa područja Grada i Općina već i puno šire.

Ministar regionalnog razvoja i fondova EU Šime Erlić istaknuo je kako je Grad Krapina na listi, jer su napravili sve potrebne korake u nemaloj proceduri, koja traje već više od godinu dana, gdje se morao pripremiti cijeli niz koraka, i odraditi cijeli niz procedura kako bi Grad Krapina bio spreman na sudjelovanje u ovom novom mehanizmu za gradove.

-Taj mehanizam omogućava s jedne strane da se od strane Europske unije, Europskih fondova, dobiju alokacijska sredstava baš za Grad i urbano područje, a ta sredstva se troše i kanaliziraju prema onim projektima za koje sam Grad, urbano područje, zajedno sa Općinama smatra da su prioriteti razvoja ovoga područja. To je jedinstveni pristup unutar fondova Europske unije, i Grad Krapina će sada po prvi puta, od ove godine službeno moći sudjelovati u tom novom mehanizmu, i ostvariti prava za financiranje svojih projekata kroz taj mehanizam, što će dati jedan novi dodatni podstrijeh samoj Krapini, ugodnom urbanom području- pojasnio je ministar Erlić, dodavši da je to samo jedan instrument, ali jako važan koji će dati Krapini još jednu dodatnu urbanu dimenziju.

Rekao je još kako oni kao ministarstvo, ne misle stati samo na tom ITU mehanizmu, već idu i dalje sa drugim natječajima, ovdje u okolici ne samo Gradova već i niz Općina koje spadaju u kategoriju potpomognutih područja te je iskoristio i priliku da najavi natječaje koji će ići za te Općine.

tleljak/zip.com.hr 11.05.2023.

Continue Reading

Aktualno