Connect with us

Institucije

“Koliko je razvijeno civilno društvo toliko je razvijena država i toliko je razvijena i sredina u kojoj živimo i u kojoj se nalazimo-poručio je župan Kolar

Danas, 23. veljače 2023. godine, u uredu župana održana je Konferencija za medije na temu nedavno objavljenih natječaja i javnog poziva Krapinsko-zagorske županije:

– Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih
očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i
socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja
na području Krapinsko-zagorske županije,
Natječaj za prijavu programa i projekata udruga u području
prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava,
demokratizacije i razvoja civilnog društva.

Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku,branitelje, civilno društvo i mlade Martina Gregurović Šanjug rekla je kako je riječ je o javnom pozivu vrijednosti 33,180 eura (250tisuća kuna) ukupno, a pojedinačne vrijednost potpore koje se mogu ostvariti na ovom javnom pozivu  kreću se od minimalno 500 eura do maksimalno 4000 eura.

-Udruge mogu prijaviti na ovaj javni poziv najviše jedan program ili projekt,  ali istovremeno mogu biti partneri na njih više. Prijavljuju se programi i projekti u dva područja, to su zdravstvena i socijalna zaštita i prioritetno područje te promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata. Javni poziv otvoren je 3.veljače i traje zaključno do 6. ožujka. Cjelokupna natječajna dokumentacija dakle upute za prijavu nalaze se na mrežnim stranicama Krapinsko zagorske županije (wwwkzž.hr) pod rubrikom natječaji i javni pozivi-rekla je pročelnica te dodala da se prijave podnose isključivo u elektroničkom obliku putem online servisa e- prijave.

-Tijekom godine raspisat ćemo još jedan natječaj usmjeren financiranju važnih obljetnica Domovinskog rata, a općenito se za financiranje različitih programa braniteljskih udruga iz županijskog proračuna u ovoj godini planira 70-tak tisuća kuna. Osim što udruge moraju udovoljavati minimalnim administrativnim uvjetima Javnog poziva, nakon toga u drugom krugu ocjenjuje se kvaliteta svake od prijave prema unaprijed utvrđenim jasno definiranim kriterijima koji su ti od natječajne dokumentacije, a potporu mogu ostvariti udruge koje zadovolje minimalni broj bodova, dakle minimalnu kvalitetu koja je potrebna za financiranje iz javnih izvora-objasnila je Šanjug Gregurović

Zamjenica župana Jasna Petek na početku je kazala kako Krapinsko zagorska županija u okviru svojih zakonskih nadležnosti posebnu pažnju pridonosi i usmjerava ,očuvanju i unapređenju zdravlja i zdravstvene zaštite građanka i građana, a prije svega posebnu pažnju posvećuje djeci, mladima i ranjivim skupinama sa naglaskom na djecu s teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom.

-Obzirom da na području Krapinsko zagorske županije ima registrirano 1.223 udruge, interes za ovaj kako ga mi zovemo veliki natječaj je velik svake godine te se svake godine prijavljuje oko 70-tak projekata i programa i 60 njih dobiva potporu. Udruge mogu prijaviti programe i projekte u prioritetnim područjima zdravstva i socijalne zaštita i briga o djeci i mladima te u području ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva- istaknula je Petek te dodala kako je ukupna vrijednost koja je predviđena za programe i projekte koji će dobiti potporu u ovom natječaju 79,640 eura,odnosno nešto više od 600 tisuća kuna.

Svrhu unapređenja socijalnih usluga, zaštite žrtava nasilja u obitelji i socijalne usluge rane intervencije  na natječaj se mogu prijaviti i udruge koje nemaju registrirano sjedište na području Krapinsko zagorske županije.

-Na žalost takvih udruga mi u županiji registriranih nemamo, ali te udruge koje nisu registrirane na području Krapinsko zagorske županije, a rade u ova dva područja moraju zadovoljiti još jedan uvjet, da u kontinuiranom period od najmanje 5 godina prije raspisivanja ovog natječaja provode projekte i programe upravo iz ova dva specifična cilja- rekla je Petek

Župan Krapinsko zagorske županije Željko Kolar zahvalio je braniteljskim udrugama na svemu onome što rade, upravo brinući se i skrbeći o svojim članovima tamo gdje je zakazao sustav.

Nemoguće je pokriti sve iz sustava,sve ono što ne vidi niti nadležno Ministarstvo niti Krapinsko zagorska županije, niti  Gradovi i Općine vide oni,oni nas upozore i na taj način kreiramo naše natječe i javne pozive da bi upravo pokrili one potrebe branitelja i braniteljskih udruga koje se pokrivaju iz drugih natječaja i koje se ne mogu financirati iz drugog izvora-istaknuo je Kolar

Župan je kazao i kako je njihovo djelovanje da osvijeste ljude na probleme koji se događaju oko nas te se osvrnuo na projekt “I tebe se tiče” koji se provodi u svim našim općinama i gradovima te kazao kako je siguran da je jedinstven u Hrvatskoj.

– Nikada se nećemo umoriti, upravo govoreći da nasilje postoji oko nas se to tiče svih nas, educirati, slati poruku da je to za nas neprihvatljivo, da imamo nultu stopu tolerancije te prema tome i raspisivati natječe i osiguravati sredstva da barem malo olakšamo tim ljudima i tim kategorijama, rekao bih, svakodnevni život i uklapanje  u zajednicu u kojoj žive-rekao je župan Kolar te dodao da je ukupan iznos koji će se u ova dva natječaja usmjeriti 850 tisuća kuna ili 112.120 eura, s time da treba naglasiti da svi natječaj koji će se raspisati tijekom godine za udruge će iznositi 730 tisuća eura, što je nešto preko 5.5 milijuna kuna.

Koliko je razvijeno civilno društvo toliko je razvijena država i toliko je razvijena i sredina u kojoj živimo i u kojoj se nalazimo, a vrijednosti koje promoviramo svaki dan smanjuje sve ove negativne posljedice u kojima smo govorili i stvaraju uvjete za jedan zdrav, pristojan i ugodan život u destinaciji u kojoj se mi nalazimo-zaključio je Kolar

tleljak/zip.com.hr 23.02.2023.

Continue Reading

Aktualno