Connect with us

Infrastruktura

U Kraljevcu na Sutli brojni infrastrukturni projekti u realizaciji

Kraljevec na Sutli počinje s gradnjom svog prvog vrtića u povijesti općine, predviđena je gradnja za tri odgojne skupine, jednu jasličku i dvije veće, a kapacitet je za 55 djece. 

Načelnica Blanka Stipčić Berić rekla je da je od Ministarstva znanosti i obrazovanja za tu investiciju dobiveno 4,3 milijuna kuna bespovratnih sredstava: “Nažalost, u međuvremenu su cijene porasle i vrtić će doći više nego što smo planirali, oko 8 milijuna kuna. Ove smo godine malo „šparali” na nekim stvarima i radovima kako bi nam proračun bio dobar i kako bi imali mogućnost dignuti kredit ako to bude potrebno. Čim potpišemo ugovor spremni smo krenuti s objavom javne nabave i odabirom izvođača radova”, – pojasnila je Stipčić Berić.

Nabavljeni su kontejneri za lampione i biootpad koji su se postavili na groblja kojima upravlja Općina Kraljevec na Sutli, a u svrhu odvajanja otpada prema vrstama stigle su i kante u obliku životinja koje su se postavile kod osnovnih škola, a sve kako bi djeca imala mogućnost naučiti koja je kanta za koji otpad i da bi se povećala stopa odvojenog skupljenog otpada. Vrijednost projekta je 64.172,50 kn, a Fond za zaštitu okoliša sufinancirao je sa 80 posto.

Uskoro počinju i radovi na izgradnji nogostupa od Lukavca prema Kraljevcu na Sutli u dužini 250 metara. Investicija je vrijedna preko pola milijuna kuna, a sa 200 tisuća kuna sufinancira je Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Od LAG-a Zagorje – Sutla ostvarena su bespovratna sredstva od 365 tisuća kuna za projekt – uređenje Parka odnosno Otoka ljubavi, a od Ministarstva graditeljstva 724 tisuće kuna za sanaciju klizišta Kapelski Vrh kod groblja. Tako da se vrlo intenzivno radi na brojnim infrastrukturnim projektima koje će poboljšati život svih stanovnika Općine Kraljevec na Sutli.

zip.com.hr 16.11.2022.

Continue Reading

Aktualno