Connect with us

Infrastruktura

Oko 585 tisuća eura ulaganja u sanacije cesta na području Grada Pregrade

Nakon obilaska Doma zdravlja KZŽ u Pregradi, župan je sa gradonačelnikom i ravnateljem ŽUC KZŽ, obišao i radove na cestama na području Pregrade.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste KZŽ, Stjepan Sirovec kazao je kako je ŽUC planira radove, odnosno sanaciju na 4 lokacije županijskih i lokalnih cesta na području Grada Pregrade.

-Radovi su podijeljeni u 2 grupe, iz razloga jer se jedni financiraju kroz fond solidarnosti Europske unije koji je trenutno aktivan, i ti aktualni radovi moraju biti završeni do 30.lipnja, a prva grupa radova se financira iz našeg redovnog programa, odnosno u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj. Što se tiče ovog programa fonda solidarnosti, dakle, radi se o 2 Županijske ceste, prva je oznake 22:18 , na području Gorjakova, u neposrednoj blizini škole u Gorjakovu, a radi se o sanaciji oštećenja u duljini nešto više od 1.5km, a sama vrijednost tih radova iznosi nešto više od 151 tisuću eura. Kroz fond solidarnosti je Županijska cesta oznake 21:17 u naselju Marinci. Isto tako, dakle, radi se o sanaciji kolničke konstrukcije, također u duljini 1.5km, a vrijednost radova je nešto više od 184 tisuće eura. Također, ti radovi su ugovoreni i izvođač radova je tvrtka Kolaz, te moraju biti završeni do 30.lipnja- istaknuo je Sirovec.

-Što se tiče ove druge grupe radova koji je iz našeg vlastitog programa, odnosno putem Hrvatske banke za obnovu i razvoj, imamo upravo ovu tu dionicu, dakle, lokalna cesta u Valentinu u Benkovu, ovdje imamo u planu sanaciju same ceste u dužini nešto više od 750 m, vrijednost ovih radova je nešto više od 85 tisuća eura, i druga dionica koja je planirana kroz taj dio je također Županijska cesta 21:17 ali u naselju Pavlovec pregradski, nešto više od 1.5 km sanacije ceste di su radovi, a vrijednost će biti nešto više od 165 tisuće eurarekao je Sirovec te napomenuo da se ovi radovi planiraju u drugoj polovici godine, jer je prioritet tavršiti ove radove koji se odvijaju kroz fond solidarnosti, a i građevinska mehanizacija i operativa je trenutno dosta opterećena.

Gradonačelnik Marko Vešligaj istaknuo je kako Grad Pregrada ima najviše nerazvrstanih cesta, dakle cesta koja su pod upravljanjem Grada, ali isto tako ima najviše Županijskih cesta te kako se nikad nije toliko radilo na cestovnoj infrastrukturi.

-S obzirom da imamo radove na 21 lokaciji u svim mjesnim odborima, dijelom sanacija klizišta, dijelom je znači sanacija 12 km nerazvrstanih cesta. Glavna cesta je dugogodišnji problem. Problem koji iziskuje dobru pripremu i na kojoj radimo, i zapravo sad smo u završnoj fazi već sa projektnom dokumentacijom. Nadam se da će ova investicija krenuti možda već i ove godine, ako ne ove, onda sigurno iduće godine i da ćemo to privesti kraju i završiti ovu dionicu koja je stogodišnji problema- rekao je Vešligaj.

Župan Željko Kolar kazao je kako današnje najave radova pokazuju dvije stvari. Koliko su bili spremni što se tiče same dokumentacije i koliko su imali u planu i programu predviđeno investicija na području Grada Pregrade, te s druge strane kolika su problem klizišta i dotrajalost asfalta.

-S obzirom da je rekao gradonačelnik da imaju najveću kilometražu i lokalnih nerazvrstanih cesta i naših županijski, ali imaju i pojedinačni najveći broj klizišta, i na  lokalnim nerazvrstanim cestama i županijskim cestama, i nakon ovog investicijskog ciklusa koji će se završiti nakon fonda solidarnosti i nakon našeg kredita koji uzimamo preko HBOR-A i koje pretpostavljam dinamikom koji smo zamislili da ćemo završiti tamo do jeseni sljedeće godine, morat će se vidjeti toliko velika uložena količina novca u sanaciju klizišta i asvatiranju cesta, što na gradskim, što na županijskim- istaknuo je Kolar te čestitao gradonačelniku na suradnji sa mjesnim odborima.

-To je u čitavoj Krapinsko zagorskoj županiji, a usudit ću se reći i među prve sigurno top tri u Hrvatskoj, najbolja sinergija između Grada i mjesnih odbora, najveća autonomnost mjesnih odbora u trošenju sredstava, a ne samo utrošku sredstava, nego određivanju prioriteta. I ovo je primjer kako bi zapravo to trebalo raditi i kad kažu koji su najvažniji izbori, to su lokalni izbori. To bi trebao biti model kako bi trebali svi funkcionirati-zaključio je Kolar.

tleljak/zip.com.hr 05.05.2023.

Continue Reading

Aktualno