Connect with us

Infrastruktura

Obilazak radova na sanaciji propusta Velika Reka na području Općine Mače

Danas, 15. ožujka 2023. godine, župan Željko Kolar je uz ravnatelja Županijske uprave za ceste KZŽ Stjepana Sirovca i načelnicu Općine Mače Mladenke Mikulec Šimunec obišao radove na sanaciji propusta Velika Reka na županijskoj cesti Ž2125 na području Općine Mače, čija je vrijednost 150 tisuća eura.

Načelnica Mladenka Mikulec Šimunec kazala je kako ovaj propust uistinu puno znači ne samo za Općinu Mače, već da je to glavna žila kucavica za Općinu Mihovljan u ovaj smjer županije.

-Uistinu smo dugo čekali da se ovaj most obnovi, i za vrijeme potresa on je nekako doživio svoje zadnje dane gdje je ozbiljno stradao. Sam ovaj zahvat znak je odlične suradnje sa Krapinsko zagorskom županijom, i sa Županijskom upravom za ceste. Mi od trenutka prijave nekoga problema na terenu pa do trenutka realizacije uistinu provedemo jako malo vremena, pa je tako i vrlo brz bio proces do izgradnje ovog mosta, od trenutka kad smo primijetili da je on je oštećen- kazala je Mikulec Šimunec te dodala kako je svo stanovništvo vrlo zadovoljno, i pohvalila i izvođača radova koji su obavili radove u rekordnom roku.

Načelnica je još napomenula kako su do sada realizirali više projekata iz Fonda solidarnosti u vrijednosti otprilike 500 tisuća eura, te kako slijedi realizacija projekata od 2,1 milijun eura, a od toga je 7 km cesta i 3 su klizišta.

Ravnatelj ŽUC-a Stjepan Sirovec rekao je da se nalazimo na županijskoj cesti 21-25 u neposrednom križanju sa državnom cestom D29, te da su sam propust i kolnička konstrukcija u zoni propusta bili poprilično oštećeni i stari, gdje je dolazilo do odlomljavanja betonskih dijelova, a sama armatura u tom postojećem popustu je bila izložena atmosferskim uvjetima, a nastavno na potres koji nas je zadesio 2020. godine, ta oštećenja su dodatno bila manifestirana i samim time predstavljala i značajnu ugrozu za sigurnost odvijanja prometa.

-Predviđen je novi AD monolitni propust svijetlih otvora, 10 x 4 m, registrirat će se i sama prometnica u zoni križanja s državnom cestom, a sam novo postojeći propust biti će znatno širi od postojećeg koji je bio, sa zaštitnim ogradama unutar samog samog korita preko Velike Reke. Ukupna ugovorena vrijednost ovih radova koji se izvode je nešto više od 150 tisuća eura, a izvođač radova je tvrtka Ciglenica. Sa samim radovima smo započeli početkom mjeseca veljače, a kap što se može vidjeti, radovi dobro napreduju. Ugovorni rok prema samom Ugovoru je 1. lipanj, no, međutim, s obzirom na dinamiku radova to će se završiti puno prije datuma. Nadzor izvodi tvrtka JAM-ING iz Zlatara, s ukupna vrijednost usluge nadzora je 4.642 eura. Ovaj projekt je financiran kroz Fond solidarnosti Europske unije, s time da 80 % troškova pokriva Fond solidarnosti, a 20% snosi Županijska uprava za ceste KZŽ- rekao je Sirovec

Župan Željko Kolar kazao je kako je ovo fantastičan primjer kako se u vrlo kratkom roku, uz dobru organizaciju rada, uz dobrog izvođača radova, uz sinergiju lokalne i regionalne samouprave i razumijevanja lokalnog stanovništva, možete doći do odličnog rezultata.

 -Naredio sam opću mobilizaciju na području županije što se tiče Fonda solidarnosti. Znate da je rok za dovršetak svih radova 30. lipnja, a zbog tih radova, bilo da idu preko ŽUC-a ili jedinica lokalne samouprave, potrebno je puno zajedničke koordinacije da bi se ti poslovi na vrijeme obavili – rekao je Kolar te dodao kako je sa dva kamenoloma osigurano 200 tisuća kubika kamenog agregata tako da bilo koja jedinica lokalne samouprave ili njihovi izvođači radova, neće imati problema s nabavom materijala. 

– To smo napravili da se usred najveće ekspanzije radova ne bi dogodilo pomanjkanje materijala, a rokovi su striktno zadani – istaknuo je Kolar te dodao da će idući mjeseci biti vrlo dinamični, ali garantira da će sve na što se apliciralo, biti i izvedeno.

tleljak/zip.com.hr 15.03.2023.

Continue Reading

Aktualno