Connect with us

Inspirativne priče

Žarko Miholić, predsjednik LAG-a „Zeleni bregi“: ‘Vjerujem da ćemo ubuduće biti najmanje toliko uspješni koliko smo bili do sad, a u cijeloj Hrvatskoj smo svrstani među tri najbolja LAG-a, od njih 54.“

Lokalna akcijska grupa ‘Zeleni bregi’ među tri je najbolja LAG-a u Republici Hrvatskoj, trenutno je u izradi Strategija za novu financijsku omotnicu 2023.-2027. stoga smo razgovarali sa Žarkom Miholićem, predsjednikom LAG-a ‘Zeleni bregi’.

Žarko Miholić, predsjednik LAG-a “Zeleni bregi”

Udruga Lokalna akcijska grupa “Zeleni bregi“ organizacija je civilnog društva organizirana kao nevladina, neprofitna, nepolitička udruga utemeljena na načelima ravnopravnosti, solidarnosti i humanosti koja okuplja građane, jedinice lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, organizacije iz privatnog sektora i druge oblike organiziranja u svrhu promicanja održivog ruralnog razvoja i unapređenja inicijativa i interesa od značaja za razvoj područja jedinica lokalne samouprave koji su u članstvu Udruge. LAG „Zeleni bregi“ djeluje na području 22 jedinice lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i po broju JLS najveći je u Hrvatskoj.

ZIP: Kako se financirate?

LAG nema stalni izvor financiranja, funkcioniranje LAG – a ovisi isključivo o načinu na koji se vodi, o kvaliteti i uspješnosti ostvarivanja pojedinih projekata iz kojih su onda predviđena određena sredstva za financiranje LAG – a.. Mi ne živimo na proračunskim sredstvima već se financiramo sredstvima kroz Natječaje Mjera 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. Vodstvo LAG-a „Zeleni bregi“ čine Predsjednik, 2 potpredsjednika, Upravni odbor od 17 članova te Skupština LAG – a od 85 članova, sastavljenih na istovjetan način prema odredbama Europske unije unutar Leader sustava u kojem ni jedan dio, javni, civilni i gospodarski ne smije imati većinu, a pod nadzorom smo Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje. LAG „Zeleni bregi“ je po broju jedinica lokalne samouprave koje okuplja, najveći u Republici Hrvatskoj. Sastavljen je od 18 jedinica lokalne samouprave s područja Krapinsko – zagorske županije i  4 jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije. Tako su nam članovi gradovi Donja Stubica, Krapina, Oroslavje, Sveti Ivan Zelina i Zlatar, te općine Bedekovčina, Bedenica, Bistra, Đurmanec, Gornja Stubica, Jakovlje, Jesenje,  Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Veliko Trgovišće i Zlatar Bistrica. U LAG-u je zaposleno 5 osoba, a uredi LAG-a koji su na raspolaganju svim dionicima s područja LAG-a „Zeleni bregi“ nalaze se u Krapini, Oroslavju, Mihovljanu, Mariji Bistrici, a imamo i uredovne dane u općinama Bedenica, Bistra i Jakovlje te gradu Sv. Ivan Zelina svaki 1. i 3. utorak u mjesecu. Osnovani smo prije 10 godina, a postigli smo odlične rezultate kojima smo se pozicionirali među tri najbolja LAG – a u Hrvatskoj i sustavom nagrađivanja nagrađeni smo sa 6 milijuna kuna za funkcioniranje rada LAG-a. Važno je reći da smo razne političke opcije iz kojih dolaze načelnici, gradonačelnici i ostali članovi skupštine, ostavili po strani te ostvarili međusobnu suradnju na razvojnim programima koji su u korist našim građanima i još boljem razvoju

ZIP: S kim sve surađuje LAG i kakve su vam aktivnosti?

LAG „Zeleni bregi“ sudjeluje na mnogobrojnim radionicama, sajmovima, konferencijama i manifestacijama organiziranim od strane kako Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, tako i mnogobrojnih udruga i gospodarstvenika s područja našeg LAG-a, a i šire. Odlična je suradnja s Ministarstvom poljoprivrede, LEADER mrežom Hrvatske u čijem sustavu funkcioniramo, a značajnu suradnju imamo s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Mrežom za ruralni razvoj, načelnicima, gradonačelnicima, javnim, civilnim i gospodarskim sektorom, i svima im na suradnji zahvaljujem, kao i članovima Skupštine LAG – a, poljoprivrednicima, gospodarstvenicima, institucijama s područja Krapinsko – zagorske i Zagrebačke županije, kao i svima s kojima smo imali prilike surađivati, kao i svima koji aktivno surađuju u izradi Strategije.

Željko Kolar, župan KZŽ i Žarko Miholić, predsjednik LAG-a Zeleni bregi- 100% zagorsko Rijeka 29.08.2022.

ZIP: Zašto je važno donijeti dobru strategiju i tko sve sudjeluje u tome?

Strategija je osnovni strateški dokument koji definira razvoj i interese određenog područja za razvoj u ruralnim područjima. Bilo je već nekoliko savjetovanja na nacionalnoj razini vezana uz izradu koja su odrađena diljem Hrvatske, gdje su date određene smjernice s nacionalne razine koje bi mi svi trebali prihvatiti i implementirati u svoje strategije. Ta strategija je plod suradnje Republike Hrvatske sa Europskom unijom, jer se radi o javnom europskom novcu uz sredstva iz proračuna Republike Hrvatske. Obzirom da je naše ruralno područje na kojem djeluje LAG interesantno, sa indexom razvijenosti preko 86% prosječno prema zadnjim izračunima. Imamo oko 120 000 stanovnika, imamo područja koja su dijametralno raznolika po indexu razvijenosti i interesima koja se iskazuju u tom ruralnom razvoju, vrlo je važno kroz strategiju sudjelovanje što šire javnosti koja dolazi iz sva tri naša bitna sektora. Bitan je javni sektor i njihov pogled jer su oni odgovorni za razvoj cjelokupnog društva,  imamo tu civilni dio gdje ulaze razne udruge, potreban nam je i taj način razmišljanja u pozitivnom smislu i u konačnici gospodarski dio koji živi od poljoprivredne proizvodnje.  Tu spadaju i oni koji kroz taj vid gospodarstva dopunjuju svoj kućni budžet i osiguravaju si bolju egzistenciju. Tu imaju sigurno i pomoć obitelji, određena sezonska zapošljavanja… Prošlo je više od pola godine kako intenzivno radimo na izradi Strategije, održali smo 6 radionica samo na našem području, iskazalo se da je dosadašnja strategija za apliciranje za prošlu financijsku omotnicu bila dobra, što je ona bliže išla kraju potaknula je sve veći broj ljudi na određena razmišljanja na koji način i kako mogu doći do određenih poticaja i bespovratnih sredstava da realiziraju svoje projekte.

Radionica LAG-a Zeleni bregi – arhiva

ZIP: Što pokazuju do sada prikupljeni podaci?

Dosadašnji podaci, na koje je utjecala i pandemija korone, iskazali su da postoji jedan značajan dodatni interes kod ljudi za dodatan razvoj ruralnih područja i to u drugim segmentima u odnosu na dosadašnju strategiju. U svakom natječaju koji su bili u mjeri 6 (OPG-i, manji obrti) danas se počelo javljati sve više mladih ljudi i to visokoobrazovanih, što je jako dobro. Ja bih rekao da se radi o pozitivnom, dugoročnom investiranju javnog novca u razvoj. Iskazalo se dosta interesa prema aktivnostima koje su usmjerene na razvoj ruralnog turizma, je je pandemija pokazala da je upravo ruralni dio interesantniji za turiste nego urbani dio. Što se tiče infrastrukturnih, društvenih aktivnosti tu su veliki inicijatori udruge tako da nas veseli… Ima dosta žena koju su preuzele i postale nositeljice OPG-a  u okviru otvaranja dodatne djelatnosti unutar postojećih obiteljskih OPG-a, ima taj jedan trend rasta. Trebalo nam je kao društvu jedno vrijeme da shvatimo da OPG nije vlasništvo zemljišta, na natječajima se ne pita za vlasništvo nego se na natječajima ulaže u nešto što je perspektivno i nešto na čemu će i zajednica i obitelj i OPG kao pravna osoba i šira zajednica u budućnosti imati koristi. Kroz taj period je LAG kroz natječaje dobio blizu 26 milijuna kuna koje su završile dijelom u infrastrukturi, dijelom u daljnjem razvoju OPG-a, u proširivanju djelatnosti ili osnivanju novih djelatnosti unutar postojećih OPG-a. To je novac koji je došao i koji su koristile sve naše članice, tako da je to jedan značajan doprinos generalnom razvoju područja na kojem djelujemo. Trebalo je vremena da javnost shvati način funkcioniranja LAG-a, tako da smo mi danas prepoznati kao LAG koji djeluje na zajedničkom programu razvoja našeg ruralnog područja i danas nam se zaista puno prijavitelja javlja na natječaje, mislimo da radimo dobar posao. Pri kraju smo izrade lokalne strategije, imamo na raspolaganju još tri mjeseca i zato su nam bitne informacije, da se javi što više ljudi i iskaže svoje interese. Na našoj web stranici postoji mogućnost popunjavanja ankete, ona može biti anonimna ako netko želi. Nama su važni podaci da znamo koje djelatnosti su ljudima važne, čime se namjeravaju baviti

ZIP: Spomenuli ste 26 milijuna kuna koja su vam odobrena na vašem području. Koji su projekti bili odobreni i za  koju namjenu?

Ponosan sam što je LAG-u „Zeleni bregi“ odobreno ukupno blizu 26 milijuna kuna koja su aplicirana na području naše i Zagrebačke županije. U razdoblju od 2018. do 2022. godine LAG je raspisao je pet Natječaja sukladna tipovima operacije iz Programa ruralnog razvoja RH (2014. – 2020.) – za unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava dva natječaja, čiji je ukupni iznos bio 4.423.785 kuna odnosno 15.000 EUR-a bespovratnih sredstava po projektu. Bili su i natječaji za ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo i za tri takva natječaja ukupan iznos bio je 9.306.112 kuna, odnosno 20.000 EUR-a bespovratnih sredstava po projektu, a na posljednjem natječaju iz ove godine, su financirana 22 projekta po 33 tisuće EUR-a bespovratnih sredstava. LAG je tako financirao kroz natječaje za male poljoprivrednike 66 projekata za kupnju poljoprivredne mehanizacije, sadnja novih usjeva i obnova poljoprivredne infrastrukture kod malih poljoprivrednika, a 40 projekata za natječaje jedinica lokalnih samouprava, udruga/organizacija civilnog društva za ulaganje u građenje i/ili opremanje, rekonstrukciju dječjih igrališta, javnih zelenih površina, društvenih i kulturnih domova, groblja, pješačkih staza i tome slično. Sustavom nagrađivanja Ministarstva poljoprivrede u suglasnosti s krovnim organizacijama LAG – ova, od ukupno 54 LAG – a u Hrvatskoj 23 su ostvarila dodatna sredstva zbog uspješnih provođenja svojih strategija. Mi smo naravno među ta 23 i na taj način smo uspjeli dobiti dodatnih 1,4 milijuna kuna za povećanje raspoloživih sredstava za 3. natječaj za projekte malih poljoprivrednika. Rok za završetak projekata na svim natječajima bio je tri godine i ukupno smo imali 109 projekata na našem području, tako da smatram da je to jedan značajan doprinos tom cjelokupnom gospodarskom razvoju.

Žarko Miholić, predsjednik LAG-a “Zeleni bregi” u uredu u Krapini

ZIP: Donosi se nova Strategija za novo programsko razdoblje 2023. – 2027. Što novo programsko razdoblje donosi?

Finalni dio Strategije 2023. – 2027. definirat će se sad u ovom razdoblju od rujna do studenog 2022., tako smo si zadali rok, potrebna nam je što veća komunikacija sa svim javnostima kako bi mogli sve zahtjeve pravovremeno i na najbolji mogući način implementirati u našu strategiju jer će se prema tome ubuduće raspisivati natječaji. U narednom periodu obuhvatili smo sve moguće tipove operacija odnosno natječaje koje je moguće raspisati. Neće postojati niti jedan dio ruralnog razvoja ili elemenata ruralnog razvoja, a da mi nismo predvidjeli određeno angažiranje sredstava. Nama nitko ništa ne daje, ja uvijek to kažem, ovih pet djelatnika LAG-a ne žive na proračunu nego se moramo izboriti da prođemo na određenim natječajima gdje je dio sredstava namijenjen za fiksne troškove i funkcioniranje LAG-a i vjerujem da ćemo u toj novoj omotnici 2023. – 2027. biti najmanje toliko uspješni koliko smo bili do sad, a u cijeloj Hrvatskoj smo svrstani među tri najbolja LAG-a, od njih 54. Važno nam je da u strategiji implementiramo natječaje koji su od interesa za mlade ljude, ne govorimo samo o obrađivanju zemljišta, sadnji kultura, nego i svim djelatnostima koje su neposredno vezane uz razvoj ruralnih područja, da li je to agroturizam, da li su smještajni kapaciteti, eno-gastro ponuda, biti će sigurno i takvih mjera jer su se pokazale dobre. Ne postoji neki iznos koji je definiran za pojedini LAG, već sve ovisi o kvaliteti Strategije i uspješnosti rada LAG – a. Distribuciji korisnicima putem LAG natječaja namijenjeno je gotovo 195 milijuna za različite operacije iz Programa ruralnog razvoja, a sve u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom. Strategija kad bude prihvaćena, nije nepromjenjiva u cjelokupnom razdoblju. Ukoliko kroz određeni period ustvrdimo da postoji interes za dodatne tipove operacija koje nisu predviđene, imamo mogućnost da 6 puta u navedenom razdoblju promijenimo dio strategije. Jasno sve mora proći kroz Skupštinu i Upravni odbor LAG-a, a sve se radi prema informacijama ljudi s terena, a  biti će još nekih radionica do kraja ove  godine. Imamo u svim aktivnostima i veliku podršku  LEADER mreže Hrvatske i svih ostali partnera, kao što sam već istaknuo.

ZIP: Poruka za sve stanovnike na području djelovanja LAG-a „Zeleni bregi“!

Pozivamo ljude iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora da dođu na radionice i iskažu svoj interes iz pojedinog sektora jer će u novoj strategiji biti moguće da se raspisuju natječaji za pojedine dijelove LAG – a. Dakle, natječaji će se prilagođavati potrebama prostora i ljudi koji na njemu žive te interesu ulaganja u prostor, zato je bitna ta komunikacija i održavanje radionica. Ponavljam da na našim stranicama https://www.zeleni-bregi.hr/  možete popuniti anketu, vidjeti sve naše urede i kontakte, pa nam se slobodno obratite. Napominjem još jednom da imamo mogućnost u novom razdoblju 6 puta izmijeniti strategiju i staviti akcent na nešto drugo, odnosno usmjeriti sredstva na neko drugo područje za koje se pokaže veći interes, stoga komunicirajte s nama, postavljajte pitanja, dođite na savjetovanje u naše urede. U mogućnosti smo se angažirati savjetodavno za druge natječaje, ne samo za natječaje LAG-a „Zeleni bregi“. Vjerujem da ćemo zajedničkim snagama u budućem razdoblju uspjeti dobiti puno više sredstava nego do sad i da ćemo doprinijeti još boljem razvoju u svim segmentima našeg ruralnog područja.

Nikolina Micak, OPG Micak, članica LAG-a “Zeleni bregi” na Konferenciji Žene i poduzetništvo u Kzž 06.06.2022.. u Poslovno-tehnološkom inkubatoru u Krapini
Žarko Miholi, predsjednik LAG-a “Zeleni bregi” – Uređenje prostora u Krapini u Magistratskoj ulici
Žarko Miholić, predsjednik LAG-a “Zeleni bregi” sa izlagačima na manifestaciji 100% zagorsko u Rijeci 29.08.2022.
Štefica Kramarić, OPG KRAMARIĆ, članica LAG-a “Zeleni bregi” na Konferenciji Žene i poduzetništvo u Kzž 06.06.2022. u Poslovno-tehnološkom inkubatoru u Krapini


Snježana Leljak/zip.com.hr 06.09.2022.

Continue Reading

Inspirativne priče

Inspirativne priče7 dana ago

ZIP ČETVRTKOM-“Za uspjeh je potrebna volja i motivacija”-poručila je direktorica TZ Grada Krapine, Nedeljka Vodolšak

Prošli četvrtak, 30. studenog, gošća emisije bila je Nedeljka Vodolšak, direktorica Turističke zajednice Grada Krapine. Vodolšak za sebe kaže kako...

Društvo1 tjedan ago

Humčanin Dino Miklaužić ušao je u finale Superstara!

Već svima dobro poznati, Dino Miklaužić ušao je u top četiri najbolja pjevača natjecanja Superstar. Mladi pjevač iz Huma na...

Društvo2 tjedna ago

U Paragvaju održana ICOM-ova godišnja konferencija na kojoj je sudjelovao Jurica Sabol

Od 15. do 17. studenoga 2023. godine u Hernandariasu (Paragvaj) održana je godišnja konferencija u organizaciji ICOM Paragvaj, INTEROM-a, ICMAH-a...

Inspirativne priče2 tjedna ago

ZIP ČETVRTKOM-“Za uspjeh je potrebno biti širokog pogleda na svijet, otvorenog uma, a upornost je broj jedan u svemu”-poručio je Bradić

Prošli četvrtak, 23. studenog, gost emisije bio je Goran Bradić, vlasnik obrta za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge IMPERIA – restorana...

Društvo2 tjedna ago

Dođite u Klanjec i osjetite dašak avanture poznatog putnika i putopisca Tomice Kristića

Gradska knjižnica i čitaonica “Antun Mihanović” Klanjec priređuje danas, 24. studenog s početkom u 19 sati u svojoj Izložbenoj dvorani predstavljanje knjige...

Aktivizam3 tjedna ago

Šutnja je najgora stvar – Okrugli stol povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u subotu, 25. studenog s početkom u 10 sati u Zaboku...

Društvo3 tjedna ago

U Humu na Sutli potpisan Sporazum o dodjeli književne nagrade „Rikard Jorgovanić“ te je održana promocija zbirke pjesama Božidara Brezinščaka Bagole

Narodna knjižnica Hum na Sutli obilježavajući Mjesec hrvatske knjige promovirala je zbirku pjesama Božidara Brezinščaka Bagole: „Svetkovina u  predvečerje“, koju je...

Društvo3 tjedna ago

Vatrogasna vježba namijenjena isključivo ženama održana je u Mestinju u Sloveniji – sudjelovale su i članice Vatrogasne zajednice KZŽ

U subotu, 18. studenog održana je vatrogasna vježba u Mestinju u Sloveniji na kojoj je sudjelovalo pet članica Vatrogasne zajednice...

Inspirativne priče3 tjedna ago

ZIP ČETVRTKOM-“Za uspjeh je potrebna želja, dobra volja i jedan pozitivan karakter”-poručila je direktorica TZ Biser Zagorja, Tatjana Petranović Capar

U četvrtak, 16. studenog, gošća emisije bila je Tatjana Petranović Capar, direktorica Turističke zajednice Biser Zagorja. Tatjana Petranović Capar završila...

ZIP četvrtkom4 tjedna ago

ZIP ČETVRKOM-“Za uspjeh je potrebno vjerovati u ono što radiš i voljeti ono što radiš”- poručio je Mikac, direktor ReGALERIJE Zabok

U četvrtak, 09.studenog gost emisije bio je Goran Mikac, direktor ReGALERIJE Zabok. Mikac je kazao kako je njegov životni i...

Facebook

Aktualno