Connect with us

Društvo

Zlatar Bistrica u proteklom je razdoblju provodila brojne projekte i aktivnosti-pogledajte na čemu se sve radilo

U proteklom razdoblju naglasak radova u Zlatar Bistrici bio je na sanacijama kolnika i asfaltiranju posljednjih kilometara neasfaltiranih prometnica. 

S krajem 2022. godine poduzeti su veći koraci u uređenju nerazvrstanih cesta na području Općine Zlatar Bistrica počevši od saniranja oštećenja kolnika u Ulici Stjepana Radića, a u 2023. godini nastavilo se s asfaltiranjem makadamskog dijela spojne ceste Grančarske ceste i Selske ulice u vrijednosti 26.720,94 eura od čega je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Općini odobrilo 6.100 eura. Na istoj prometnici, Općina je iz vlastitih sredstava uredila i oborinsku odvodnju.  

Načelnica Općine Zlatar Bistrica Vesna Mikulec rekla je kako su iz fonda Solidarnosti sanirana velika oštećenja kolnika u Bukovečkom putu u vrijednosti  9.321,88 eura te odron kolnika u Lovrečanu, na prilaznoj cesti prema Kapeli Sv. Lovre izgradnjom potpornog zida u vrijednosti 4.208,13 eura. 

-Asfaltiran je i makadamski dio Donje Brestovečke ulice te kako bi se zaokružila cjelina i u potpunosti uredila nerazvrstana cesta kroz gospodarsku zonu, planira se izvršiti uređenje i asfaltiranje makadamskog dijela spojne ceste Donje Brestovečke i Ulice Stjepana Radića, a u planu je i izgradnja nogostupa u Donje Brestovečkoj ulici za koji je izrađena projektna dokumentacija-rekla je načelnica. Početni radovi izgradnje nogostupa već su u tijeku. 

Osim toga, izvršeno je i Asfaltiranje Ulice Ljudevita Gaja do granice sa Gradom Zlatarom, odrađeno je i asfaltiranje nerazvrstane ceste u Veleškovcu, saniran je most na nerazvrstanoj „Vinskoj cesti“ u Erveniku,  uređen je dio nerazvrstane ceste u Lovrečanu koji će služiti kao proširenje gospodarske zone te je asfaltirana i nerazvrstana cesta u naselju Lovrečan – spoj Mikulci – Cetin.   

Sve navedene radove sanacija i uređenja Općina je podmirila vlastitim proračunskim sredstvima u vrijednosti od 161.097,35 eura. 

-Ove godine Općina planira nastaviti s uređenjem i asfaltiranjem posljednjih kilometara makadamskih nerazvrstanih cesta te je na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine prijavila asfaltiranje i uređenje dijela nerazvrstane ceste u bazi nerazvrstanih cesta opisan kao Lo-1 Hajdeki-Šamec u Lovrečanu-pojasnila je Mikulec napomenuvši kako se vrijednost projekta procjenjuje na nešto manje od 47.000 eura. 

Nastavilo se i sa opremanjem autobusnih stajališta te su u naselju Lipovec postavljene dvije konzolne nadstrešnice na autobusna stajališta, a nabavljene su i dvije nadstrešnice koje će se postaviti u Zagorskoj ulici i Ulici Vladimira Nazora, ukupne vrijednosti 12.041 eura. 

-Dugi niz godina Općina je suočena sa lošim stanjem Kolodvorske ulice te se krajem prošle godine pristupilo radovima na njenoj rekonstrukciji i obnovi kolnika i sustava odvodnje i plinovoda-rekla je Mikulec napomenuvši kako se za dovršetak radova čeka se HŽ infrastruktura. 

Jedan od svakako najznačajnijih projekata u Zlatar Bistrici u 2023. godini je bilo dječje igralište u naselju Veleškovec koje je otvoreno u lipnju prošle godine. 

Opremanje dječjeg igrališta i obnova vrtića

Osim dječjeg igrališta u Veleškovcu Općina je nabavila opremu za stolni tenis i odbojku za igralište u Opasanjku, a u planu je i izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Lipovec.  

-Osim javnih igrališta Općina kontinuirano radi na uređenju i opremanju igrališta Dječjeg vrtića. Tako je krajem prošle godine izvršena sanacija prilazne staze Dječjeg vrtića, a ove godine se planira dodatno uređenje i sanacija površina. 

-Općina planira i  energetsku obnovu starog dijela zgrade Dječjeg vrtića ZLATNI DANI, što uključuje uvođenje obnovljivih izvora energije postavljanjem solarnih panela, ugradnju dizalice topline, podnog grijanja, zamjenu stolarije, toplinske fasade, obnovu podova, rekonstrukciju i obnovu kuhinje, sanitarija i drugo-pojasnila je Mikulec.

Vrijedi napomenuti kako je 01. srpnja potpisan  Ugovor o  financiranju, nakon čega će se pristupiti postupku javne nabave radova. 

U prošloj godini investirano je u nabavu 25 sadnica drveća koje su početkom ove godine posađene na razne lokacije na području općine. Akcija sadnje stabala i ozelenjivanje općine planira se provoditi i u narednom razdoblju, a odobrena su i bespovratna sredstva za nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, a koji su smješteni na javne površine. 

Krajem 2023. godine Općina je pristupila reviziji postojeće projektne dokumentacije nerazvrstane ceste u Erveniku, selu Petolasi te pripremi iste za prijavu na natječaj za sufinanciranje projekta iz Programa ruralnog razvoja. 

Prostorni plan uređenja općine

Na temelju brojnih zahtjeva mještana, Općina je pristupila VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine koje je financirala vlastitim sredstvima, a u pripremi je i njegova transformacija u e-prostorni plan koji je prijavljen za sufinanciranje kod Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te za koji je Općini Zlatar Bistrica dodijeljeno 25.000 eura. 

-U cilju obogaćivanja sportskog, rekreacijskog te poticanje zdravog i aktivnog života naših mještana u planu je izgradnja sportskog igrališta u Zlatar Bistrici. Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva turizma i sporta, a vrijednost radova procjenjuje se na 240.000 eura. Temeljem spomenutog natječaja Općini je odobreno financiranje projekta u vrijednosti od 119.232,31 eura-rekla je načelnica napomenuvši kako se planira krenuti i u dogradnju Doma kulture te revitelizaciju kinodvorane za što je Općini dodijeljeno 1.500 eura. 

-Postoji i neodgodiva potreba za rekonstrukcijom i obnovom Društvenog doma u Veleškovcu, a planira se krenuti i u realizaciju kapitalnog projekta formiranja općinskog centra društvenih događanja-napomenula je načelnica. 

Osim infrastrukturnih projekata, Općina oduvijek prepoznaje važnost obrazovanja te kontinuirano nastavlja sufinanciranje radnog materijala. U cilju da se za sve predškolarace i školarce od 1. do 4. razreda s područja Zlatar Bistrice učini dostupnom usluga učenja engleskog jezika, Općina je prijavila na natječaj Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade projekt kojim će se omogućiti besplatno učenje engleskog jezika za djecu predškolske dobi te učenike od 1.-4. razreda osnovne škole.  

Općina potiče rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji stoga je i ove godine objavljen  Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava  za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Zlatar Bistrica na web stranici Općine . 

zip.com.hr 02.07.2024.

Continue Reading

Aktualno