Connect with us

Društvo

U Krapini organizirana radionica HBOR-a o Urbanom razvojnom fondu

Danas, 20. lipnja se u POU Krapina održava radionica o Urbanom razvojnom fondu (UDF) koju organiziraju HBOR i Grad Krapina.

Urbani razvojni fond je financijski instrument koji se sastoji od sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERFF-a) i sredstava HBOR-a. Namijenjen je ulaganjima subjekata javnog sektora i njime se prvi put omogućuje da se sredstvima EU fondova projekti javne infrastrukture obogaćuju komercijalnim sadržajima koji podrazumijeva ostvarenje prihoda od naplate usluga korištenja, a koje za cilj imaju poticanje projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te općenito izgradnju višenamjenske, sportske, turističke, društveno-kulturne, poslovne i slične infrastrukture, a oni moraju biti financijski održivi.

Tomislav Marković, direktor direkcije upravljanja područnim uredima u HBOR-u rekao je kako je radionica namijenjena subjektima javnog sektora i prvi puta je dozvoljeno da se sredstvima iz EU fondova financira javna infrastruktura koja će biti korištena u komercijalne svrhe.

-Ta infrastruktura će se moći davati u najam i od toga ostvarivati prihod. Na raspolaganju korisnicima kredita biti će oko 172 milijuna eura. Kao i uvijek i u svim drugim programima HABOR-a povoljni su kreditni uvjeti-rekao je Marković te objasnio kako je sam taj financijski instrument zamišljen kao kombinacija kredita i bespovratnih sredstva u vidu kapitalnog rabata.

Vrijedi napomenuti da nema nikakvih naknada niti za odobrenje kredita, niti za rezervaciju sredstava, odnosno prijevremenu uplatu kredita.

-Projekti se moraju iz ovog najma samofinancirati i moram napomenuti da s tim financijskim instrumentom smo krenuli od prošloga tjedna, ovo su prve radionice kojima jedinicama lokalne samouprave pokušavamo približiti i pomoći im u pripremi s kreditima-zaključio je Marković

Glavno obilježje financijskog instrumenta je kombiniranje kredita i sredstava EFRR-a (50%-50%), a po završetku projekta moguć je otpis dijela glavnice kredita do 50% (kapitalni rabat) koji se odnosi na sredstva EFRR-a.

Korisnici instrumenta mogu biti jedinice lokalne samouprave, to jest općine, gradovi i županije, ali i trgovačka društva, agencije ili ustanove u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, kao i u vlasništvu države.

Kako se radi o financijskom instrumentu koji se sastoji od sredstava HBOR-a, ali i isto tako i Europskih fondova za regionalan razvoj rekao je Ivica Hršak, zamjenik gradonačelnika Krapine

-Vjerujem s obzirom da će se navedenom kreditnom linijom moći kreditirati razni društveni, kulturni, sportski sadržaji i objekti i da će biti dobar odaziv općina i gradova vjerujem da će se ovime popratiti novi investicijski ciklus-rekao je Hršak te napomenuo kako je Grad aplicirao i dobio 100 milijuna kuna s obzirom da u narednim ciklusima ima velike investicije na području grada što se tiče i sportskih i društvenih sadržaja.

mstužić/zip.com.hr 20.06.2024.

Continue Reading

Aktualno