Connect with us

Društvo

Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

U srijedu, 24. siječnja 2024. godine, u Gradskoj vijećnici u Pregradi održana je 18. sjednica Gradskog vijeća kojoj je prisustvovalo jedanaest gradskih vijećnika i vijećnica.

Pred vijećnicima se našlo trinaest točaka dnevnog rada, a nakon konačnog usvajanja zapisnika sa 17. sjednice, Gradsko vijeće je razmotrilo i jednoglasno donijelo odluku o imenovanju članova Etičkog odbora i Vijeća časti i Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Ovom su odlukom u Etički odbor imenovani Petra Vdović, Zvonimir Gretić i Goran Horvat, u Vijeće časti imenovani su Damir Gorup, Snježana Burić, Danijela Barić, Snježana Drenški i Matija Krizmanić. U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova imenovani su Petra Vdović, Hrvoje Novak, Karlo Pasariček, Dora Kolar, Lucija Vrhovski, Zdravka Žiger i Vesna Liber.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o davanju suglasnosti za plaćanje glavnice naknade štete dosuđene pravomoćnom presudom temeljem pisane suglasnosti Županijskog državnog odvjetništva te Odluku o davanju prethodne suglasnosti Niskogradnji d.o.o. za prodaju postrojenja te Odluku o davanju suglasnosti za odobrenje okvirnog minusa po žiro-računu Niskogradnji d.o.o..

Gradsko vijeće Grada Pregrade s 11 glasova usvojilo je Izvješća o radu reciklažnog dvorišta za 2023. godinu, a isto jednoglasno je donesen i Program potpore poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2024. godinu.

Vijećnici i vijećnice Gradskog vijeća jednoglasno su izglasali donošenje Programa sufinanciranja kamata na kreditne programe HAMAG-BICRO u 2024. godini te Odluku o izdavanju zadužnice, kao i Odluku o proglašenju nerazvrstane ceste P-15 D206 – Ulica Kolarija – Ulica Stjepana Beloševića – Vrhi Pregradski – Ž2118 – javnim dobrom.

Gradsko je vijeće primilo na znanje i Informaciju o provedbi Gradskog programa za mlade 2021.- 2025. u 2023. godini.

Pod zadnjom točkom dnevnog reda gradski vijećnik Zdravko Vrbanc komentirao je status grada Pregrade vezano uz brdsko-planinska područja te pogodnosti koje bi imala pregradska naselja kad bi takva područja potpala pod brdsko-planinska područja.

Vijećnica Vesna Liber istaknula je kako se danas u Pregradi održao 1. zagorski simpozij o prevenciji i liječenju raka vrata maternice „Zajedno protiv nevidljivog neprijatelja: raku vrata maternice mjesto je u povijesti!” u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskog liječničkog zbora– podružnica Krapinsko-zagorske županije te pozvala škole da se još više uključe u ovakve programe.

zip.com.hr 25.01.2024.

Continue Reading

Aktualno