Connect with us

Društvo

Objavljen Javni poziv o početku postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta na području Pregrade

Ovim pozivom Grad Pregrada obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta za katastar i zemljišnu knjigu.

Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će ovlaštena inženjerka geodezije Tihana Artič, ovlašteni predstavnik tvrtke – Geodetski ured GEO-TNT.

Grad Pregrada započeti će  24. lipnja obilježavanje granica katastarskih čestica izgrađenih nerazvrstanih cesta.

Sve dodatne informacije možete pronaći OVDJE!

zip.com.hr 15.06.2024.

Continue Reading

Aktualno