Connect with us

Društvo

Konstituiran novi saziv Savjeta mladih KZŽ – za predsjednicu izabrana Mihaela Vinski

Konstituirajuća sjednica novog saziva Županijskog savjeta mladih održana je 4. travnja 2024. godine u Poslovno-tehnološkom inkubatoru Krapinsko-zagorske županije u Krapini.

Županijski savjet mladih konstituiran je izborom predsjednice Saveza Mihaele Visinski. Nju su među sobom izabrali članovi Savjeta, koje je nakon provedenog Javnog poziva 6. ožujka imenovala Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije. Za zamjenika predsjednice izabran je Marko Šoštarić.

Županijska skupština je u Savjet mladih imenovala i Ivanu Vuzem, Niku Kovačeca, Mariju Gebert, Janu Parlaj, Veroniku Gajšak, Martu Jagečić, Paolu Novak, Leonardu Škreblin i Ivana Zrinskog, a dio Savjeta će sukladno Zakonu biti i po jedan predstavnik svakog osnovanog savjeta mladih jedinica lokalne samouprave s  područja Krapinsko-zagorske županije. Županijski savjet mladih je zakonom određen kao savjetodavno tijelo Krapinsko-zagorske županije koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Županije.

Konstituirajuću sjednicu je do izbora predsjednika vodio predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša, a na sjednici je bila i zamjenica župana Jasna Petek koja je na izboru čestitala svim članicama i članovima Savjeta te istaknula odličnu suradnju Županije i njezinog Savjeta mladih koji je nedavno izabran za primjer dobre prakse za čitavu Republiku Hrvatsku.

zip.com.hr 05.04.2024.

Continue Reading

Aktualno