Connect with us

Društvo

Javni poziv za financiranje projekata od općeg interesa objavila i Općina Mihovljan

Na otvoreni Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2023. godini mogu se javiti udruge s područja Općine Mihovljan te udruge koje na području općine provode svoje programe.

Prema riječima načelnika Zlatka Bartolića, u Proračunu Općine Mihovljan za tu namjenu planirano je ukupno 37.162,39 eura. Tako je za javne potrebe u gospodarstvu, potpore za djecu i mlade, osobe treće životne dobi, osobe s invaliditetom i posebnim potrebama, projekte mjesne samouprave i drugo planirano 11.148,72 eura. Za javne potrebe u sportu predviđeno je 24.155,55 eura, a za javne potpore u kulturi 1.858,12 eura.

Prijedlozi se mogu podnositi sve do 23. veljače, a svaka udruga može prijaviti samo jedan program ili projekt. Kompletan tekst Javnog poziva i potrebna dokumentacija dostupni su na stranicama Općine Mihovljan – link ovdje .

zip.com.hr 26.01.2023.

Continue Reading

Aktualno