Connect with us

Društvo

Grad Lepoglava kontinuirano brine o građanima starije životne dobi u potrebi

Gradonačelnik Grada Lepoglave Marijan Škvarić potpisao je s ravnateljicom Društva Crvenog križa Varaždinske županije Sandrom Vidaček ugovor o sufinanciranju programa »Pomoć u kući starijim osobama području Grada Lepoglave za 2024. godinu«.

Riječ je o programu koji Grad Lepoglava, u suradnji s Društvom Crvenog križa Varaždinske županije, provodi niz godina pružajući  osobama starije životne dobi u potrebi kontinuiranu pomoć u njihovom vlastitom domu.

– Program provodimo više od 15 godina. U tom su periodu građani starije životne dobi, zahvaljujući Gradu Lepoglavi koji brine o starijoj populaciji, imali potrebnu skrb u kući koja neće izostati ni ove godine budući da nastavljamo s provedbom ovog programa – poručio je gradonačelnik Marijan Škvarić.

Grad Lepoglava će provedbu programa u 2024. godini financirati sa 17.000 eura. Navedena sredstva pokrit će izdatke za plaću zaposlene gerontodomaćice, troškove goriva i osobnog automobila te režijske troškove. Prostora će biti, istaknuo je gradonačelnik, i za povećanje plaće u okviru programa zaposlenoj gerontodomaćici koja skrbi o 48 korisnika.

– Kroz ovaj program pomažemo najranjivijoj skupini građana, koji najčešće nemaju nikoga i žive sami. Nastojimo im osigurati humaniji i kvalitetniji način života  – rekla je gerontodomaćica Alica Štefanek.

Ravnateljica Društva Crvenog križa Varaždinske županije Sandra Vidaček je prigodom potpisivanja ugovora pohvalila Grad Lepoglavu, jednu od rijetkih jedinica lokalne samouprave koja provodi ovakav program, na kontinuiranoj brizi za starije građane i financiranju programa.

Grad Lepoglava primjer je ostalim jedinicama lokalne samouprave. Bez financijske potpore kakvu pruža Grad Lepoglava, Društvo Crvenog križa Varaždinske županije ne bi moglo provoditi ovaj program zahvaljujući kojem ni ove godine stariji građani u potrebi na području Grada Lepoglave neće ostati bez potrebne skrbi – istaknula je Vidaček.

zip.com.hr/lepoglava.hr 23.01.2024.

Continue Reading

Aktualno