Connect with us

Civilno društvo

Udruge su nositelji društvenog života Općine Lobor i naši najbolji promotori – istaknula načelnica Jembrih

Općina Lobor ove je godine za projekte i programe udruga koje djeluju na njenom području iz proračuna izdvojila gotovo 39 tisuća eura.

Riječ je o nastavku ulaganja u civilno društvo i poticanju razvoja društvenog, kulturnog i sportskog života Općine. Bespovratne potpore Općine Lobor za provedbu projekata i programa koji će doprinijeti razvoju gospodarstva, većoj kvaliteti sporta i kulture, obogatiti društvene sadržaje te brigu o djeci, mladima, osobama s invaliditetom i osobama treće životne dobi podići na višu razinu ostvarilo je ukupno 20 udruga.

Da se radi o lijepoj brojci koja potvrđuje kako je civilno društvo u Općini Lobor itekako razvijeno naglasila je i načelnica Ljubica Jembrih. Naime, zahvaljujući udrugama, sve manifestacije na području Lobora su na visokoj razini, a Općina se može pohvaliti velikim brojem socijalno humanitarnih aktivnosti, kvalitetnom brigom za starije osobe i djecu s teškoćama te sportskim aktivnostima koje podižu kvalitetu života mještana.

-Na loborskom području djeluje zaista velik broj udruga koje su nositelj ovdašnjeg društvenog života i naši najbolji promotori u zemlji, ali i inozemstvu. Općina Lobor dosad je uvijek prepoznavala njihove projekte i programe koji doprinose razvoju cjelokupnog društvenog, sportskog i kulturnog života naših mještana, ali i većoj kvaliteti brige o našim najpotrebitijim mještanima, a tako će biti i ubuduće – rekla je načelnica Jembrih.

Za projekte i programe u gospodarstvu sredstva u ukupnom iznosu od 2.090 eura ostvarilo je pet udruga, 17.200 eura ostvarile su četiri udruge za projekte i programe u sportu, dok je za javne potrebe u kulturi sredstva u ukupnom iznosu od 13.900 eura ostvarilo pet udruga. Četiri udruge dobit će ukupan iznos od 4.766 eura za svoje programe brige o djeci i mladima, osobama s invaliditetom i osobama treće životne dobi, dok će ukupan iznos od 533 eura pripasti dvjema udrugama za njihove programe razvoja civilnog društva.

zip.com.hr 30.03.2023.

Continue Reading

Aktualno