Connect with us

Aktivizam

SIGURNA KUĆA-završetkom ovog projekta mi ćemo na području KZŽ dobiti sustav skrbi za žrtve nasilja u obitelji koji je uistinu na zavidnoj razini- rekla je pročelnica Gregurović Šanjug

Danas, 13. ožujka 2023. godine, u Uredu župana održana je Konferencija za medije na temu “Sigurna kuća”.

Zamjenica župana Krapinsko zagorske županije Jasna Petek, istaknula je nasilje nad ženama i obiteljsko nasilje zapravo najrašireniji oblik kršenja temeljnih ljudskih prava, kao što su pravo na život, pravo na privatnost i obiteljski život, pravo na dostojanstvo, pravo na dom, pravo na slobodu izražavanja, i pravo na život bez mučenja.

-U svakom slučaju, žrtve nasilja najčešće se odluče ne prijaviti nasilje zbog straha. Međutim, moram napomenuti da se i to mijenja i upravo ovakve presice i kampanje potiču svjesnost žena žrtava nasilja o važnosti prijave obiteljskog nasilja. U Hrvatskoj svakih 15 minuta je jedna žena fizički zlostavlja- rekla je Petek

Krapinsko zagorska županija od 2012. godine ima SOS telefon koji se financira i provodi zajedno u suradnji sa Centrom za edukaciju, savjetovanje i informiranje Zagreb, na inicijativu tadašnjeg Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko zagorske županije i od 2017. godine imamo i savjetovalište pri ovom SOS telefonu koji je omogućavao nove oblike podrške žrtvama obiteljskog nasilja. Radi se o psihosocijalnom tretmanu i pravnom savjetovanju te praktičnim informacijama, a telefon radi 7 dana u tjednu.

– Moram još napomenuti da je Krapinsko zagorska županija među prvim županijama u Republici Hrvatskoj potpisnica Europske povelje o ravnopravnosti spolova 2015. godine, i na taj način je zapravo preuzela dodatno odgovornost za provođenje i preventivnih aktivnosti, ali i aktivnosti koje su vezane za podršku žrtvama nasilja. Isto tako moram spomenuti jako važne kampanje u proteklih dvije godine koje se održavaju na području Krapinsko zagorske županije i od njih se jedna još uvijek i održava., a radi se o akcijama ” I tebe se tiče ” i “proGLEDAJ oko sebe, akTIviraj se”istaknula je Petek

Ravnateljica doma Novi početak Lovorka Latin naglasila je kako pružaju smještaj za korisnike koji su žrtve nasilja u obitelji, a usluga smještaja u sigurnoj kući omogućava se u trajanju do 6 mjeseci, iznimno do godinu dana, kako je predviđeno Zakonom o Socijalnoj skrbi. U domu  Novi početak može biti smješteno najviše  8 korisnika, a smještaj se ostvaruje temeljem preporuke nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad ili temeljem policije. Tako je u 2020. godini realiziran smještaj ukupno 27 korisnika, od čega je bilo 9 žena 18 djece.

-Stručni radnici doma Novi početak metodama individualnog i grupnog rada, rade upravo na osnaživanju korisnika na smještaju, na pripremanju njih za traženje posla, osnažuje ih se u smislu prevladavanja traumatskih iskustva, i naposljetku, gradi se na povećanju samopouzdanja, njihovih izgradnji bolje slike o sebi. Od početka rada sigurne kuće financirani smo u potpunosti sredstvima Krapinsko zagorske županije, a kada je Osnivač prijavom projekta Novi početak od strane osnivača, rad sigurne kuće, financira se uz sredstva Krapinsko zagorske županije i sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. U 2022. godini rad Sigurne kuće financiran je u iznosu od 26,544 eura od strane KZŽ, potom u iznosu od 145.197,97 eura od strane projekta Novi početak, a financiranje energenata od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava obitelji s djecom. Ono što je važno naglasiti da sve usluge za naše korisnike su potpuno besplatne, a projektom Novi početak podmiruju se sredstva za rad ustanove, podmiruju se sredstva poput prehrane, higijenskih potrepština, odjeće i obuće, a po potrebi i školske opreme, pribora za djecu koje su polaznici škole obrazovnog sustava, kao i režijski troškovi- istaknula je Latin

-Osim što u 2023. godini nastavljamo pružati usluge smještaja, veselimo se i proširenju naših usluga. Sredinom godine planirana je uspostava savjetovališta doma Novi početak, a savjetovalište će raditi na dislociranoj jedinici, na području grada Zaboka, a u okviru njega pružat ćemo usluge savjetovanja i pomaganja za bivše korisnike Sigurne kuće, ali isto tako i za sve druge žrtve nasilja. Također, krajem 2023. godine očekuje nas i  preseljenje na novu lokaciju u novoizgrađenu Sigurnu kuću, te ćemo time ujedno povećati i kapacitet sa postojećih 8 na 12-15 korisnika. Također ćemo lakše omogućiti smještaj i muškaraca žrtava nasilja, a bit će prilagođen i prostor za osobe sa invaliditetom- rekla je Latin te je ispred Doma za žrtve nasilja i ispred korisnika zahvalila Krapinsko zagorskoj županiji na učinkovitoj i sveobuhvatnoj podršci.

Pročelnica upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade i voditeljica Projekta Novi početak Martina Gregurović Šanjug kazala je kako je riječ o projektu čija je prvotna vrijednost bila 11.6 milijuna kuna. Prvotna jer je riječ o bespovratnim sredstvima, koji su kasnije tijekom provedbe projekta rasle, radi postupka nabave građanskih gradova, tako da je u ovom trenutku vrijednost projekta nešto više od 13.1 milijun kuna, odnosno 1.875 milijuna eura.

Nositelj projekta je Krapinsko zagorska županija, a partneri na projektu su  Dom za žrtve nasilja u obitelji, Novi početak i Centar za socijalnu skrb Krapina , odnosno Zavod za socijalni rad- područni ured Krapina.

– Projekt je započeo u lipnju 2021. godine, a traje do prosinca 2023. godine. 60 % vrijednosti projekta otpada na tzv. infrastrukturne radove, dok je ostatak preostalih 40 % raspoređeno za različite slobodne aktivnosti. Što se tiče ovih infrastrukturnih radova, svakako je najvažnije ono što se odnosi na izgradnju, odnosno na uređenje i adaptaciju novog objekta Sigurne kuće u povećanom kapacitetu. Riječ je o radovima koji su u ovom trenutku vrijednosti 7.4 milijuna kuna, odnosno 990 tisuća eura, od čega je udio Krapinsko zagorske županije 280 tisuća eura. U ovom trenutku radovi su u tijeku te se očekuje njihov završetak u rujnu ove godine, a nakon toga slijedi opremanje, te naravno useljenje novih korisnika krajem studenog, odnosno početkom prosinca ove godine. Drugi dio infrastrukturnih radova su radovi na uređenju skloništa koje su vrijednosti oko 111 tisuća eura, a udio Krapinsko zagorske županije u ovim radovima je 51 tisuća eura. Radovi na uređenju savjetovališta su u završnoj fazi te se očekuje završetak ovog tjedna. Važno je napomenuti da završetkom ovog projekta mi ćemo na području Krapinsko zagorske županije dobiti sustav skrbi za žrtve nasilja u obitelji koji su uistinu na zavidnoj razini-zaključila je Gregurović Šanjug

Župan Krapinsko zagorske županije Željko Kolar na početku je zahvalio ravnateljici na svemu onome što rade kao podrška i pomoć ženama koje su žrtve nasilja, te Upravnom odboru na ovom velikom projektu koji je značajan za područje Krapinsko zagorske županije.

Institucije još uvijek nedovoljno rade na suzbijanju nasilja bilo koje vrste. Da nismo stvorili u društvu jedno ozračje gdje bi imali nultu stopu tolerancije na bilo koji oblik nasilja, a ovdje su najugroženije žene, i da se nikada ne smijemo umoriti pričajući o tome, ja sam skoro siguran da se nije povećao broj nasilja i nasilnika, već su se žene ohrabrile i počele su prijavljivati, pogotovo onog trenutka kad smo mi na području naše županije otvorili sigurnu kuću. S druge strane, ono što je izuzetno bitno je da u čitavom društvu dobijemo uvjerenje od institucija, da će raditi svoj posao i da nitko neće biti zaštićen, da se nikome neće gledati kroz prste, bez obzira kako se zove, na kojoj je funkciji, koji posao obavlja i koliko ima novca i veza- istaknuo je Kolar te dodao kako su zbog toga kampanje izuzetno bitne i zahvalio medijima na interesu.

-Projekt “I tebe se tiče” do sada je obišao pola jedinica lokalne samouprave na području Krapinsko zagorske županije i obići će sve, a takav primjer u Republici Hrvatskoj da je netko na takav način krenuo u takvu kampanju u svaku Općinu, svaki Grad dođe naš projekt. I kad završi kad napravimo krug, krenut ćemo se novim projektom i ponovno ćemo ići u sve jedinice lokalne samouprave jer smo vidjeli i procijenili da je to potrebno- rekao je Kolar

Poruka svima nama je da se svih nas tiče. Nemojmo okretati glavu jer to se događa na žalost oko nas, nije to negdje daleko, a danas je svijet toliko mali da je nešto što nam se čini daleko, da nikad neće doći kod nas, da dođe brže no što mislimo, i zbog toga pozivam sve, tko god ima informaciju da njegovu susjedu, njegovu poznanicu netko maltretira, da trpi fizičko ili psihičko nasilje, neka prijavezaključio je Kolar

tleljak/zip.com.hr .13.03.2023.

Continue Reading

Aktualno