Connect with us

Progledaj oko sebe, aktiviraj se

“Neki ustaljeni obrasci prikaza žene u medijima polako se mijenjaju, senzacionalizam je prisutan, ali pozitivnih pomaka ima” – poručila je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić

Kakav je prikaz žena u medijima i na koji način se u medijima izvještava kad su u pitanju žene, pitali...